GaliciaSkills 2018. Competicións

Recepción hoteleira

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP Carlos Oroza, Paula Domínguez Muradás
CIFP Compostela, Noelia Veiga Domínguez
CIFP Manuel Antonio, Ainara Navarro Muñoz
IES de Vilamarín, Laura Rivero Criado
Descrición da competición:

Xestionar o departamento de recepción do Hotel Galicia Skills ***** de acordo coa planificación xeral do establecemento, desenvolvendo e asegurando a correcta prestación dos servizos propios deste departamento e executando accións comerciais que amosen o dominio das habilidades comunicativas, tamén na lingua inglesa.

Xurado:
Presidente/a:
Pilar Novelle González

Vogais:
Nazareth Fernández Sumavielle
Roi Álvarez González
Rebeca Miramontes Penas
Raquel Abeledo Santos
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: