GaliciaSkills 2021. Competicións

Recepción hoteleira

Sede e data de celebración: CIFP Carlos Oroza (Pontevedra), o día 05/10/2021
Horario da competición:

De 8:30 a 9:30. Recepción de alumnado e titores/as, almorzo, toma de contacto coas instalacións e sorteo do orde de participación. Foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:00. Reserva telefónica, en inglés (1 hora de proba e 30 minutos de avaliación). 20% da puntuación final.

De 11:00 a 12:00. Elaboración de correo electrónico de resposta a petición de reserva, en castelán (30 minutos de proba e 30 minutos de avaliación). 15% da puntuación final.

De 12:20 a 14:30. Check-in e información turística sobre Lugo, en castelán (1 hora e 40 minutos de proba e 30 miuntos de avaliación). 25% da puntuación final.

De 16:00 a 16:40. Cotización dunha reserva (20 minutos de proba e 20 minutos de avaliación). 15% da puntuación final.

De 16:40 a 17:40. Resposta a un comentario negativo en Tripadvisor, en castelán (30 minutos de proba e 30 minutos de avaliación). 10% da puntuación final.

De 17:40 a 19:10. Continxencia en mostrador, en inglés (1 hora de proba e 30 minutos de avaliación). 15% da puntuación final.

De 19:15 a 20:15. Avaliación do xurado e entrega de premios.

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Centros e alumnado participante:
CIFP Manuel Antonio, Sergio Martínez Calvar
CIFP Compostela, Laura Castro Pinzón
CIFP Carlos Oroza, Ana Otero Telmo
CIFP de Vilamarín, María Cid Míguez
Descrición da competición:

Xestionar o departamento de recepción do Hotel Galicia Skills ***** de acordo coa planificación xeral do establecemento, desenvolvendo e asegurando a correcta prestación dos servizos propios deste departamento e executando accións comerciais que amosen o dominio das habilidades comunicativas, tamén na lingua inglesa.

Xurado:
Presidente/a:
Pilar Novelle González

Vogais:
Raquel Abeledo Santos
Roi Álvarez González
Rosalía Carril González-Barros
Mónica Justo Calviño
Medalla de ouro:
Sergio Martínez Calvar
Titor/a: Roi Álvarez González
Centro: CIFP Manuel Antonio
Medalla de prata:
Ana Otero Telmo
Titor/a: Mónica Justo Calviño
Centro: CIFP Carlos Oroza
Recepción hoteleira
Recepción hoteleira
Recepción hoteleira

Acceda á ficha das demais especialidades: