GaliciaSkills 2021. Competicións

Tecnoloxía do automóbil

Sede e data de celebración: CIFP Ferrolterra (Ferrol), o día 05/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:30. Primeira sesión de competición.

De 11:30h a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 14:00. Segunda sesión de competición.

De 14:00 a 16:00. Xantar. 

De 16:00 a 18:00. Terceira sesión de competición.

De 18:00 a 19:30. Avaliación por parte do xurado.

19:30. Entrega premios.

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centros e alumnado participante:
IES As Mariñas, Javier Noche Ferreiro
CIFP Ferrolterra, Damián Rodríguez Bollo
CIFP As Mercedes, Mario Seijo Fernández
IES María Sarmiento, Sergio Martínez Pajón
IES de Vilalonga, Eloy Fernández Fernández
CIFP Fontecarmoa, Alexander Baeyens Díaz
Descrición da competición:
  • Proceso de medición e comprobación de compoñentes mecánicos, eléctricos e electrónicos do automóbil, determinando o seu estado de desgaste ou a súa viabilidade funcional.
  • Proceso de mantemento de elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos para conseguir un bo funcionamento e unha boa durabilidade dos complexos sistemas de seguridade activa e pasiva que equipan os vehículos automóbiles.
  • Proceso de diagnose de avarías dos sistemas de inxección diésel e gasolina utilizando os equipamentos e os medios necesarios en función da reparación que se vaia realizar (equipamentos de diagnose, osciloscopio e utensilios específicos).
Xurado:
Presidente/a:
Javier Iglesia Anllo

Vogais:
Víctor Allegue Miño
Rafael Domínguez Piñeiro
Luís Gesto Lois
Sergio Gómez Campos
Alvaro Rodríguez Díaz
Miguel Vilela González
Medalla de ouro:
Sergio Martínez Pajón
Titor/a: Luis Gesto Lois
Centro: IES María Sarmiento
Medalla de prata:
Javier Noche Ferreiro
Titor/a: Miguel Vilela González
Centro: IES As Mariñas
Tecnoloxía do automóbil
Tecnoloxía do automóbil
Tecnoloxía do automóbil

Acceda á ficha das demais especialidades: