GaliciaSkills 2021. Competicións

Servizo de restaurante e bar

Sede e data de celebración: CIFP Compostela (Santiago de Compostela), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Recepción, presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 9:40. Proba M1 Familiarización de viños.

De 10:00 a 10:10. Proba M5.5 Forrado.

De 10:10 a 10:20. Proba M5.6 Panos de mesa.

De 10:20 a 10:40. Valoración.

De 10:50 a 11:00. Proba M1 Identificación de viños.

De 11:10 a 11:30. Proba M3 Ensalada de froitas.

De 11:30 a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 12:45. Proba M5.1 Decantado.

De 12:50 a 13:00.Proba M2 Identificación de augardentes.

De 13:10 a 14:00. Proba M5.7 Banana flambe

De 16:00 a 17:00. Proba M5.4 Cóctel. Proba M5.2 Cañas. Proba M5.3 Capuchinos.

Familias profesionais:
Hostalaría e turismo
Centros e alumnado participante:
CIFP Compostela, Sonia García Durán
CIFP Fraga do Eume, Bruno Landrove Gómez
CIFP Paseo das Pontes, Natalia Fernández Rey
CIFP de Vilamarín, Marcos Fernández Veloso
CIFP Carlos Oroza, Jonathan Couto Padín
CIFP Manuel Antonio, Ángel Cameselle Fernandes
Descrición da competición:

Os/as competidores/as terán que realizar:

  • O servizo de bebidas, en bar e cafetaría.
  • O servizo de restaurante.

Para o que se require:

  • Ter un amplo coñecemento sobre cafés, cervexas e viños, e o seu servizo.
  • Posuír un dominio perfecto das regras para servir e coñecer a preparación dos pratos e as bebidas que chegan á mesa do/da cliente nun restaurante.

Os requisitos básicos son a destreza, as boas maneiras, a serenidade e as habilidades prácticas. 

Xurado:
Presidente/a:
Ramiro Esparis Sampedro

Vogais:
Breogán Diéguez Ayán
Marcos Moreira García
Diego Mosquera Miramontes
Gerardo Pereira Romero
María Isabel Sánchez Atán
Pedro Tomás Sestayo Riveiro
Medalla de ouro:
Bruno Landrove Gómez
Titor/a: Gerardo Pereira Romero
Centro: CIFP Fraga do Eume
Medalla de prata:
Natalia Fernández Rey
Titor/a: Marcos Moreira García
Centro: CIFP Paseo das Pontes
Servizo de restaurante e bar
Servizo de restaurante e bar
Servizo de restaurante e bar
Servizo de restaurante e bar
Servizo de restaurante e bar
Servizo de restaurante e bar

Acceda á ficha das demais especialidades: