GaliciaSkills 2018. Competicións

Soldadura

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP Politécnico de Santiago, Alberto Vidal Lado
CIFP Someso, Alejandro Rey Varela
CIFP Valentín Paz Andrade, Borja dos Santos Peréz
IES Calvo Sotelo, Nicolás Bermúdez Gabarri
IES de Valga, Sara Iglesias Rodríguez
IES Marco do Camballón, Daniel Puga Méndez
Descrición da competición:

Soldar con eléctrodo as chapas, os tubos e os perfís proporcionados, para obter a peza do plano, seguindo as indicacións técnicas (normas ISO e AWS) indicadas no propio plano.

Cómpre preparar o material, axustar os parámetros da máquina de soldadura e realizar os cordóns de soldaxe seguindo as indicacións do plano.

O xurado examinará o resultado para comprobar que cumpra a normativa de soldaxe e valorará a calidade das soldaduras realizadas por cada participante.

Xurado:
Presidente/a:
Ubaldo Costas Piñeiro

Vogais:
Ovindo Comuñas García
Iván García Pedreira
Rubén D. Gómez Casal
Rocío Pazos Gil
Francisco Javier Hermida Liñeira
Víctor M. Varela Mariño
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: