GaliciaSkills 2021. Competicións

Soldadura

Sede e data de celebración: CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo), o día 07/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:15. Presentación das persoas participantes e titores/as no taller de construcións metálicas nº2, do departamento de Fabricación Mecánica. Presentación e foto corporativa de grupo

De 9:15 a 9:30. Comprobación de datos persoais, entrega de polos e materiais de protección individual a cada participante. Foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 10:00. Asignación posto de traballo e explicación da proba.

De 10:00 a 14:00. Desenvolvemento da proba.

De 14:00 a 16:30. Xantar.

De 16:30 a 18:30. Avaliación da proba.

De 18:30 a 19:30. Entrega de premios.

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Centros e alumnado participante:
IES Marco do Camballón, Nicolás Sueiro García
CIFP Politécnico de Santiago, Brais Blanco Tarrío
IES María Sarmiento, Mateo Rubal Fanego
IES de Salvaterra de Miño, Brais dos Santos Alfaya
CIFP Valentín Paz Andrade, Sara Pereira Lago
Descrición da competición:

Soldar con eléctrodo as chapas, os tubos e os perfís proporcionados, para obter a peza do plano, seguindo as indicacións técnicas (normas ISO e AWS) indicadas no propio plano.

Cómpre preparar o material, axustar os parámetros da máquina de soldadura e realizar os cordóns de soldaxe seguindo as indicacións do plano.

O xurado examinará o resultado para comprobar que cumpra a normativa de soldaxe e valorará a calidade das soldaduras realizadas por cada participante.

Xurado:
Presidente/a:
Ubaldo Costas Piñeiro

Vogais:
Rubén D. Gómez Casal
José Antonio Isla González
Eliseo Maseda Iglesias
Alfredo Madrigal Farina
Vicente Martínez Rolán
Medalla de ouro:
Mateo Rubal Fanego
Titor/a: Eliseo Maseda Iglesias
Centro: IES María Sarmiento
Medalla de prata:
Nicolás Sueiro García
Titor/a: Rubén Darío Gómez Casal
Centro: IES Marco do Camballón
Soldadura
Soldadura
Soldadura

Acceda á ficha das demais especialidades: