GaliciaSkills 2021. Competicións

Peiteado

Sede e data de celebración: IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e explicación do desenvolvemento das probas, comprobación de identidade das persoas competidoras e sorteo de orde de participación. Foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:30. Desenvolvemento da proba de cor, segundo a orde do sorteo, con 30 minutos para cada persoa competidora. 

De 11:30 a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 13:30. Desenvolvemento da proba de corte e peiteado de muller.

De 13.30 a 14:15. Valoración da proba, con 10 minutos posteriores á valoración para retoque final con pranchas, tenaces, etc.

De 14:15 a 15:30. Xantar.

De 15:30 a 16:00. Sorteo da técnica para  derradeira proba e  preparación, de ser o caso, da perruca (só hixiene capilar e secado sen técnica).

De 16:00 a 17:45. Desenvolvemento da terceira proba.

De 17:45 a 18:45. Descanso.

De 18.45 a 19:00. Entrega de premios.

Familias profesionais:
Imaxe persoal
Centros e alumnado participante:
CIFP Someso, Jorge García González
IES 12 de Outubro, Mayte Blanco Fernández
IES de Teis, Dyand Estefany Fernández Vera
CIFP Montecelo, Naiara Ameal Sangiao
Descrición da competición:

Realización dos seguintes traballos:

  • Aplicación de técnicas de cor e corte nun cabelo de muller, cun estilo actual e de día; deseño de corte e realce de cor feminino. O traballo será de inspiración libre.
  • Recollido de noite de inspiración libre de técnicas e acabamentos. Permítense recheos, extensións e adornos que non superen o 10% do conxunto do recollido.
Xurado:
Presidente/a:
María del Carmen Oubel Portos

Vogais:
Ana Belén Castro García
Patricia Diz Peleteiro
Mª Reyes Guimarey Blanco
Rosa Ana Murias Fernández
Antonio Calvo (Antonio Calvo Estilistas)
Antonio Quintela (Antonioquintela. Peluquería hombre-mujer)
Persoa representante de Loida
Medalla de ouro:
Jorge García González
Titor/a: Mª Reyes Guimarey Blanco
Centro: CIFP Someso
Medalla de prata:
Dyand Estefany Fernández Vera
Titor/a: Ana Belén Castro García
Centro: IES de Teis
Peiteado
Peiteado
Peiteado
Peiteado
Peiteado

Acceda á ficha das demais especialidades: