GaliciaSkills 2021. Competicións

Reparación de carrozaría

Sede e data de celebración: CIFP Ferrolterra (Ferrol), o día 05/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:30. Primeira sesión de competición.

De 11:30h a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 14:00. Segunda sesión de competición.

De 14:00 a 16:00. Xantar. 

De 16:00 a 18:00. Terceira sesión de competición.

De 18:00 a 19:30. Avaliación por parte do xurado.

19:30. Entrega premios.

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra, Iago Pérez Macías
CIFP Valentín Paz Andrade, Aarón Alonso González
CIFP Coroso, Iago Castro Abuín
IES María Sarmiento, Miguel Ángel Fonte Dorado
IES A Sangriña, Pablo Jesús Pousa Estévez
Descrición da competición:
  • Medición e comprobación de diferentes puntos sobre un vehículo.
  • Reparación dos diferentes elementos que compoñen unha carrozaría.
  • Substitución de elementos fixos dunha carrozaría.
Xurado:
Presidente/a:
Francisco Sedes García

Vogais:
Gonzalo Trigo García
Alejandro López Pereiras
Manuel García Deus
Ramón Martínez Pego
Rubén García Ares
Medalla de ouro:
Iago Castro Abuín
Titor/a: Manuel García Deus
Centro: CIFP Coroso
Medalla de prata:
Iago Pérez Macías
Titor/a: Gonzalo Trigo García
Centro: CIFP Ferrolterra
Reparación de carrozaría
Reparación de carrozaría
Reparación de carrozaría

Acceda á ficha das demais especialidades: