GaliciaSkills 2021. Competicións

Refrixeración e aire acondicionado

Sede e data de celebración: CIFP As Mercedes (Lugo), o día 06/10/2021
Horario da competición:

De 8:00 a 09:00. Recepción e presentación das persoas competidoras. Foto corporativa de grupo.

De 9:00 a 14:00. Desenvolvemento da primeira parte da competición.

De 14:00 a 15:00. Xantar.

De 15:00 a 19:00. Desenvolvemento da segunda parte da competición.

De 19:00 a 20:00. Avaliación por parte do xurado.

De 20:00 a 20:15. Entrega de premios.

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centros e alumnado participante:
CIFP Valentín Paz Andrade, Brais Lorenzo Fragueiro
CIFP Coroso, Alexis Sanlés Torrado
CIFP As Mercedes, Jordi Montero i Castellón
Descrición da competición:

A proba constará de dúas partes:

  • Montaxe dun circuíto frigorífico ao que se conectará unha unidade condensadora, que empregará R404A/R452A/R449A, co fin de que se produza escarcha en toda a súa lonxitude (300x3000mm).
  • Conexión eléctrica da instalación e posterior regulación empregando presostato AP/BP e termostato electrónico.
Xurado:
Presidente/a:
Víctor Manuel Paz Cortiñas

Vogais:
Joaquín Paredes Coya
José Luís Lomba González
Leticia Conde Castro
Medalla de ouro:
Jordi Montero i Castellón
Titor/a: Leticia Conde Castro
Centro: CIFP As Mercedes
Medalla de prata:
Brais Lorenzo Fragueiro
Titor/a: Joaquín Paredes Coya
Centro: CIFP Valentín Paz Andrade
Refrixeración e aire acondicionado
Refrixeración e aire acondicionado
Refrixeración e aire acondicionado

Acceda á ficha das demais especialidades: