GaliciaSkills 2018. Competicións

Refrixeración e aire acondicionado

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centros e alumnado participante:
CIFP As Mercedes, Diego Ramil Silvosa
CIFP Coroso, Xoel Currás Roo
CIFP Valentín Paz Andrade, Brais Lorenzo Fragueiro
IES de Fene, Alejandro Permuy Vázquez
IES Universidade Laboral, Juan Reboredo Espiñeira
Descrición da competición:

Montar unha cámara frigorífica de conxelación.

Partindo da cámara de paneis xa montados, cumprirá:

  • Montar as tubaxes de conexión frigorífica
  • Facer a inteconexión eléctrica
  • Pór a punto a instalación ata conseguir chegar a -10°C
Xurado:
Presidente/a:
Jesús Martínez Lomba

Vogais:
Cristóbal Fraguela Casal
José Luís Lomba González
Joaquín Paredes Coya
Víctor Manuel Paz Cortiñas
Jheray Prieto Losada
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: