GaliciaSkills 2021. Competicións

Floraría

Sede e data de celebración: CIFP A Granxa (Ponteareas), o día 06/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 10:00. Recepción de participantes, entrega de uniformes e comprobación de espazos de traballo. Presentación e foto corporativa de grupo. Explicación das normas de competición e aclaración de dúbidas.

De 10:00 a 13:30. Desenvolvemento da primeira parte da competición, cunha parada de 30 minutos para refrixerio.

De 13:30 a 14:00. Valoración do xurado.

De 14:00 a 15:00. Comida.

De 15:00 a 19:30. Desenvolvemento da segunda parte da competición, con parada 30 minutos para descanso.

De 19:30 a 20:30. Valoración do xurado e resultados da competición. 

Familias profesionais:
Agraria
Centros e alumnado participante:
CIFP Montecelo, Ismael Soto Esperón
CIFP A Granxa, Eva Fernández Quintás
Descrición da competición:

Realización dos seguintes arranxos florais:

  • ­Ramo de man con estrutura
  • ­Arranxo de mesa para celebración campestre

Terase en conta a realización dun bosquexo previo, a elección e a identificación dos elementos vexetais e non vexetais, orde e limpeza no traballo, ademais do resultado final da composición.

Xurado:
Presidente/a:
Ana Castro Puga

Vogais:
Eliseo Castro Iglesias
Montserrat Vázquez Meizoso
María Jesús Rodríguez Mouriño (Freesía Floristería)
Medalla de ouro:
Eva Fernández Quintás
Titor/a: Montserrat Vázquez Meizoso
Centro: CIFP A Granxa
Medalla de prata:
Ismael Soto Esperón
Titor/a: Bárbara Carballal Mariño
Centro: CIFP Montecelo
Floraría
Floraría
Floraría

Acceda á ficha das demais especialidades: