GaliciaSkills 2018. Competicións

Pintura do automóbil

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP As Mercedes, Hugo Rigueiro Álvarez
CIFP Ferrolterra, Christian Docal Fernández
CIFP Politécnico de Santiago, Daniel Carnota Rey
CIFP Someso, Anxo Barros Vázquez
CIFP Valentín Paz Andrade, Alexandre Palmero Santomé
IES As Mariñas, Francisco Seijo Seijas
IES María Sarmiento, Mateo Rubal Valle
Descrición da competición:
  • Proceso de decoración, superposición de vinilos e pintado dun capó de orixe sen danos previos
  • Proceso de preparación e pintado dunha aleta dianteira metálica e de orixe cun dano leve provocado
  • Proceso de preparación, pintado e decorado dunha defensa plástica de orixe cun dano leve provocado
Xurado:
Presidente/a:
Enrique Teijeiro Lombardía

Vogais:
José Manuel Pico Rodríguez
Juan Gesto Antelo
Fernando Bello Llorente
Balbino Trigo Díaz
Juan José Pardo Gato
Sergio Gallego Nieto
Constantino Gómez
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: