GaliciaSkills 2021. Competicións

Pintura do automóbil

Sede e data de celebración: CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo), o día 07/10/2021
Horario da competición:

De 8:30 a 9:00. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:00 a 14:00. Primeira parte da competición.

De 14:00 a 16:00. Comida.

De 16:00 a 19:00. Segunda parte da competición.

19:30. Entrega de premios.

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centros e alumnado participante:
CIFP Valentín Paz Andrade, Alexandre Palmero Santomé
CIFP Ferrolterra, Anxo Garrote Espantoso
IES María Sarmiento, Katia María Duarte Monteiro
CIFP As Mercedes, Ismael Fernández Luaces
Descrición da competición:
  • Proceso de decoración, superposición de vinilos e pintado dun capó de orixe sen danos previos.
  • Proceso de preparación e esfumado dunha aleta dianteira metálica e de orixe cun dano leve provocado.
Xurado:
Presidente/a:
Sergio Gallego Nieto

Vogais:
Iván Riobó Carballo
Silvia Folgueira Rico
José Luís Janeiro Insua
Luis Abelleira
Persoa representante de Anest Iwata
Persoa representante de Gescolor
Persoa representante de Sprint
Medalla de ouro:
Ismael Fernández Luaces
Titor/a: Luis Abelleira Álvarez
Centro: CIFP As Mercedes
Medalla de prata:
Anxo Garrote Espantoso
Titor/a: Silvia Folgueira Rico
Centro: CIFP Ferrolterra
Pintura do automóbil
Pintura do automóbil

Acceda á ficha das demais especialidades: