GaliciaSkills 2018. Competicións

Mecanizado

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra, Adrián Mouriz Fernández
CIFP Politécnico de Lugo, Diego Tallón Pedreira
CIFP Someso, Lucas López Botana
IES Politécnico de Vigo, David Ucha Pérez
Descrición da competición:

Primeira parte: deseño en 3D e elaboración do correspondente plano en 2D dunha peza mecánica, partindo dun plano 2D.

Segunda parte: elaboración do proceso de mecanizado CAM para a posterior execución en centro de me-canizado de CNC dunha peza proposta en ficheiro 3D e 2D coas correspondentes tolerancias de fabrica-ción.

Xurado:
Presidente/a:
Javier Fondevila Blanco

Vogais:
Francisco Diéguez Álvarez
José Romero Pérez
David Queimaño Piñeiro
José Antonio Alvite Fernández
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: