GaliciaSkills 2021. Competicións

Mecanizado

Sede e data de celebración: IES Politécnico de Vigo (Vigo), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e foto corporativa de grupo.

Proba 1. Programación e mecanizado (4 horas):

  • De 9:30 a 13:30. Competidores/as 1 e 2
  • De 12:45 a 13:45 e de 15:15 a 18:15. Competidores/as 3 e 4.

Proba 2. Deseño CAD (3 horas):

  • De 9:30 a 12:30. Competidores/as 3 e 4.
  • De 15:15 a 18:15. Competidores/as 1 e 2.
Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra, Rubén Vázquez López
IES Fernando Blanco, Francisco José Suarez Tajes
CIFP As Mercedes, Cristian Piñeiro Seijo
IES Politécnico de Vigo, Antonio Manuel Presas Rodríguez
Descrición da competición:

Primeira parte: deseño en 3D e elaboración do correspondente plano en 2D dunha peza mecánica, partindo dun plano 2D.

Segunda parte: elaboración dun proceso de mecanizado CAM dun exercicio proposto, e a súa execución nun centro de mecanizado de CNC coas correspondentes tolerancias de fabricación.

Xurado:
Presidente/a:
Javier Fondevila Blanco

Vogais:
Luís Abelleria Álvarez
Miguel Alvite Fernández
Diego Carril Romero
David Queimaño Piñeiro
Medalla de ouro:
Antonio Manuel Presas Rodríguez
Titor/a: David Queimaño Piñeiro
Centro: IES Politécnico de Vigo
Medalla de prata:
Cristian Piñeiro Seijo
Titor/a: Luís Abelleria Álvarez
Centro: CIFP As Mercedes
Mecanizado
Mecanizado
Mecanizado

Acceda á ficha das demais especialidades: