GaliciaSkills 2021. Competicións

Deseño mecánico - CAD

Sede e data de celebración: CIFP Ferrolterra (Ferrol), o día 05/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 11:30. Primeira sesión de competición.

De 11:30h a 12:00. Descanso.

De 12:00 a 14:00. Segunda sesión de competición.

De 14:00 a 16:00. Xantar. 

De 16:00 a 18:00. Terceira sesión de competición.

De 18:00 a 19:30. Avaliación por parte do xurado.

19:30. Entrega premios.

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra, Alberto Estévez Ferreiro
CIFP As Mercedes, Álex Barro García
CIFP Valentín Paz Andrade, Adrián Maya Álvarez
IES Politécnico de Vigo, Sabela Fernández Rodríguez
Descrición da competición:

Esbozamento das pezas dun conxunto, modelaxe e montaxe do conxunto, e realización dos respectivos planos tanto de conxunto como de despezamento (explotado), aplicando toda a normativa na elaboración de planos.

Elaboración dun vídeo explicativo do funcionamento do conxunto.

Elaboración dun minicatalogo en pdf con imaxes renderizadas.

Xurado:
Presidente/a:
Pilar Fontaiña Losada

Vogais:
José Carlos Breijo García
Alberto Fernández Caride
Alberto Pereira López
Francisco José Rodríguez Martínez
Medalla de ouro:
Alberto Estévez Ferreiro
Titor/a: José Carlos Breijo García
Centro: CIFP Ferrolterra
Medalla de prata:
Álex Barro García
Titor/a: Alberto Pereira López
Centro: CIFP As Mercedes
Deseño mecánico - CAD
Deseño mecánico - CAD
Deseño mecánico - CAD

Acceda á ficha das demais especialidades: