GaliciaSkills 2018. Competicións

Enxeñaría de deseño mecánico - CAD

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Centros e alumnado participante:
CIFP As Mercedes, Ainhoa Torres López
CIFP Ferrolterra, María Tarín Robles
CIFP Valentín Paz Andrade, José Manuel Bermúdez Piñeiro
IES Politécnico de Vigo, Marcos Saa Fernández
Descrición da competición:

Esbozamento das pezas dun conxunto, modelaxe e montaxe do conxunto, e realización dos respectivos planos tanto de conxunto como de despezamento (explotado), aplicando toda a normativa na elaboración de planos.

Elaboración dun vídeo explicativo do funcionamento do conxunto.

Elaboración dun minicatalogo en pdf con imaxes renderizadas.

Xurado:
Presidente/a:
Santiago Otero Paz

Vogais:
María Dolores González Román
María Luisa Iglesias Domínguez
Alberto Pereira López
José Luís Prado Cerqueira
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: