GaliciaSkills 2018. Competicións

Administración de sistemas en rede

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
Centros e alumnado participante:
CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel, Manuel González Castro
IES Isidro Parga Pondal, Daniel Grela Mosquera
IES Pazo da Mercé, Cristian González Rodríguez
IES San Clemente, Alejandro Buján Pampín
IES San Clemente, Alejandro Buján Pampín
IES Universidade Laboral, Gustavo Lema Fernández
Descrición da competición:

Simular un sistema complexo de comunicacións empregando equipamento informático, elementos de comunicación e software de aplicación, adoptando as medidas de seguridade necesarias para garantir as comunicacións.

Abrangue un amplo rango das tecnoloxías da información e da comunicación, como operacións de deseño, instalación, probas, mantemento, optimización, actualización e operación de dispositivos conectados en rede.

Xurado:
Presidente/a:
Víctor Manuel Martínez Taboada

Vogais:
Lurdes Docampo Gómez
Julio Mosquera González
Enrique Prieto Magán
Daniel Ríos Suárez
Diego Terrón del Valle
Bruno Vila Vilariño
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: