GaliciaSkills 2021. Competicións

Administración de sistemas en rede

Sede e data de celebración: IES San Clemente (Santiago de Compostela), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Recepción das persoas participantes. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 10:00. Presentación da proba e aclaración de dúbidas.

De 10:00 a 14:00. Primeira parte da proba.

De 14:00 a 16:00. Descanso para xantar.

De 16:00 a 16:30. Presentación da segunda parte da proba.

De 16:30 a 18:30. Segunda parte da proba.

De 18:30 a 20:00. Corrección da proba por parte do xurado.

De 20:00 a 20:15. Entrega de premios.

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
Centros e alumnado participante:
IES Isidro Parga Pondal, Martín Cambón Recarey
IES Ramón Mª Aller Ulloa, Javier Fernández Pazos
IES San Clemente, Alejandro Vila Agrelo
Descrición da competición:

Simular un sistema complexo de comunicacións empregando equipamento informático, elementos de comunicación e software de aplicación, sempre co obxectivo de garantir que se manteñen os servizos e as comunicacións adoptando as medidas de seguridade necesarias.

Abrangue un amplo rango das tecnoloxías da información e da comunicación, como operacións de deseño, instalación, probas, mantemento, optimización, actualización e conexión de dispositivos en rede.

Xurado:
Presidente/a:
Víctor Manuel Martínez Taboada

Vogais:
Elena Martínez Lemos
Francisco Javier Nóvoa de Manuel (Grupo Academia Postal)
Diego Terrón del Valle
Bruno Vila Vilariño
Medalla de ouro:
Martín Cambón Recarey
Titor/a: Diego Terrón del Valle
Centro: IES Isidro Parga Pondal
Medalla de prata:
Javier Fernández Pazos
Titor/a: Elena Martínez Lemos
Centro: IES Ramón Mª Aller Ulloa
Administración de sistemas en rede
Administración de sistemas en rede
Administración de sistemas en rede

Acceda á ficha das demais especialidades: