GaliciaSkills 2021. Competicións

Mecatrónica

Sede e data de celebración: IES Politécnico de Vigo (Vigo), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Hora estimada de comezo de chegada de participantes o centro. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 10:00. Reunión cos participantes, formularios, explicacións sobre a competición, código ético comprobación de datos, materiais, ferramentas, etc.

De 10:00 a 13:00. Proba de montaxe.

De 13:00 a 13:45. Avaliación proba da maña.

De 13:45 a 15:45. Xantar.

De 16:00 a 18:00. Proba de programación e posta en marcha.

De 18:00 a 18:45. Avaliación proba da tarde.

De 18:45 a 19:15. Comunicación de resultados, fotos de grupo, recollida de material e despedida.

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
Centros e alumnado participante:
CIFP Politécnico de Lugo,
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío
CIFP Fontecarmoa,
Jorge Fernández Rial
Carlos García Lores
IES Rosalía Mera,
Martín Nicolás Fernández Brajnik
Javier Casas Garrido
CIFP Ferrolterra,
Alvaro Pazos Rico
Jorge Álvarez Pereira
Descrición da competición:

Montar unha estación de traballo dunha liña de produción: estación de clasificación.

A partir dunha documentación entregada, cómpre montar, cablear e colocar todos os compoñentes da estación, así como conectar a estación a un autómata programable e desenvolver un programa de control segundo as especificacións requiridas.

Finalmente, hai que simular avarías ou procurar melloras no proceso de produción, para conseguir que a estación sexa máis eficiente.

Xurado:
Presidente/a:
Miguel Ángel López Prieto

Vogais:
José Antonio Alvite Fernández
José Luis Blanco Carballido
Bieito Calvo Méndez
Carlos Doldán Martínez
Medalla de ouro:
Pablo Corral Méndez
Iván Redondo Grandío

Titor/a: José Luis Blanco Carballido
Centro: CIFP Politécnico de Lugo
Medalla de prata:
Jorge Fernández Rial
Carlos García Lores

Titor/a: Bieito Calvo Méndez
Centro: CIFP Fontecarmoa
Mecatrónica
Mecatrónica
Mecatrónica
Mecatrónica
Mecatrónica
Mecatrónica

Acceda á ficha das demais especialidades: