GaliciaSkills 2018. Competicións

Mecatrónica

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
Centros e alumnado participante:
CIFP Ferrolterra,
Leonardo Arturo Lonzoy Saavedra
Rafael Regueiro Carballeira
CIFP Politécnico de Lugo,
Mateo González Pérez
Francisco Ibáñez López
CIFP Politécnico de Santiago,
Raúl Sanjurjo Saavedra
Julián Santiago Guerra
IES Calvo Sotelo,
José Manuel Castro Castiñeira
Miguel Portos Vilas
IES Fermín Bouza Brey,
Diego Fernández Nieto
Santiago Soutullo Lois
Descrición da competición:

Montar unha estación de traballo dunha liña de produción: estación de pick & place. A partir dunha documentación entregada, cómpre montar, cablear e colocar as tubaxes de todos os com-poñentes da estación na placa perfilada, así como conectar a estación a un autómata programable e desen-volver un programa de control segundo as especificacións requiridas.

Finalmente, hai que simular avarías ou procurar melloras no proceso de produción, para conseguir que a estación sexa máis eficiente.

Xurado:
Presidente/a:
Miguel Ángel López Prieto

Vogais:
José Antonio Gómez Rodríguez
José Luis Blanco Carballido
Bieito Calvo Méndez
Edelmiro Mosquera Bellón
José Carlos Barros Docampo
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: