GaliciaSkills 2018. Competicións

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Familias profesionais:
Sanidade
Servizos socioculturais e á comunidade
Centros e alumnado participante:
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, Alejandro Aguiar González
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, Fernando Souto Varela
IES Lamas de Abade, Iria Díaz Granja
IES Leixa, Ainhoa Cambronero Rodríguez
Descrición da competición:

Demostración dos coidados que se lle deben aplicar a unha persoa enferma ou cuxas características non lle permiten levar a cabo as súas actividades da vida diaria: realización dunha cama hospitalaria, cambio dunha bolsa de colostomía, alimentación por SNG, etc.

Xurado:
Presidente/a:
Marta Gutiérrez Vázquez

Vogais:
Diego Abeijón Martínez
Isabel Calle Ares
Laura Ríos Dalama
María Cristina Robledo Trabanco
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: