GaliciaSkills 2021. Competicións

Xardinaría paisaxística

Sede e data de celebración: CIFP A Granxa (Ponteareas), o día 06/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 10:00. Recepción de participantes, entrega de uniformes e comprobación de espazos de traballo. Normas de competición e aclaración de dúbidas. Foto corporativa de grupo.

De 10:00 a 13:30. Desenvolvemento da primeira parte da competición, cunha parada de 30 minutos para refrixerio.

De 13:30 a 14:00. Valoración do xurado.

De 14:00 a 15:00. Comida.

De 15:00 a 19:30. Desenvolvemento da segunda parte da competición, con parada 30 minutos para descanso.

De 19:30 a 20:30. Valoración do xurado e resultados da competición. 

Familias profesionais:
Agraria
Centros e alumnado participante:
CIFP Montecelo,
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila
CIFP A Granxa,
Luis Fernández Mera
Óscar da Silva Besada
Descrición da competición:

Creación dun sinxelo espazo axardinado a base de gramíneas, para o que se instalará un xardín de 5 m por 5 m que estará construído con:

  • Materiais pétreos (enlousado).
  • Espazos acuáticos (estanque)

Rematarase con superficies vexetais con plantación e instalación de céspede.

Xurado:
Presidente/a:
Ana Castro Puga

Vogais:
Eliseo Castro Iglesias
Montserrat Vázquez Meizoso
Persoa representante dunha empresa de xardinaría
Medalla de ouro:
Iván Francisco Darriba Bello
Anxo Gabián Vila

Titor/a: Eliseo Castro Iglesias
Centro: CIFP Montecelo
Medalla de prata:
Luis Fernández Mera
Óscar da Silva Besada

Titor/a: Montserrat Vázquez Meizoso
Centro: CIFP A Granxa
Xardinaría paisaxística
Xardinaría paisaxística
Xardinaría paisaxística

Acceda á ficha das demais especialidades: