GaliciaSkills 2018. Competicións

Xardinaría paisaxística

Familias profesionais:
Agraria
Centros e alumnado participante:
CIFP A Granxa,
Rosa María Alonso Cantalapiedra
Juan Enrique Iglesias Álvarez
IES de Vilamarín,
Javier Moreiras Diéguez
Diego Vilariño Vilela
IES Montecelo,
Adrián Darriba Bello
Alberto Martínez Garrido
IES Montecelo,
Adrián Darriba Bello
Alberto Martínez Garrido
IES Plurilingüe San Rosendo,
Diego Miguel Barbosa Oliveira
Adrián Leivas Cornide
Descrición da competición:

Creación dun espazo axardinado tipo zen, para o que se instalará un xardín de 5 m por 5 m que estará construído con:

  • Materiais pétreos (muro, escaleira e enlousado)
  • Madeira (xardín vertical)
  • Espazos acuáticos (estanque e fonte)

Rematarase con superficies vexetais con plantación e instalación de céspede.

Xurado:
Presidente/a:
Eliseo Castro Iglesias

Vogais:
Jesús Fontao Gómez
Manuel García López
Vera Gómez Pardeiro
Fernando Iglesias Rey
Montserrat Vázquez Meizoso
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: