Skip to Content

Oferta educativa

Ano académico 2019/20.

Para accederes ao folleto de oferta educativa e instalacións, preme aquí.

No noso centro podes estudar dúas etapas educativas:

 • Educación secundaria obrigatoria (ESO)
  • Neste caso cabe citar que tamén ofertamos os programas de mellora, aprendizaxe e reforzo (en adiante PMAR), tanto en 2º como en 3º.
  • Se queres coñecer o total de materias a cursar e as opcións de matrícula, preme no nivel desexado:
 • Bacharelato:
  • Ofertando as modalidades de:
   • Ciencias.
   • Humanidades e ciencias sociais.
  • Se queres coñecer o total de materias a cursar e as opcións de matrícula, preme no nivel desexado:

Na liña da calidade educativa é habitual, e tendo dispoñibilidade de profesorado, que se oferten desdobramentos conforme ao seguinte:

 1. Desdobramentos combinados en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias:
  1. Matemáticas.
  2. Lingua castelá e literatura.
  3. Lingua galega e literatura.
  4. Bioloxía e xeoloxía.
 2. Desdobramentos combinados na ESO:
  1. Lingua estranxeira - Inglés.
  2. Lingua estranxeira - Francés.
 3. Laboratorios, tanto na ESO como no bacharelato:
  1. Bioloxía.
  2. Bioloxía e xeoloxía.
  3. Física.
  4. Física e química.
  5. Química.
  6. Xeoloxía.
 4. Obradoiros na ESO:
  1. Tecnoloxía.

 Na liña da calidade educativa intentamos integrar os proxectos de innovación educativa promovidos polas Administracións públicas.  Podemos destacar os seguintes proxectos e plans:

  1. PROA. (Programa de Reforzo, Orientación e Acompañamento escolar para alumnado de 1º e 2º da ESO)
  2. Mellora das competencias clave.
   1. Matemática.
   2. Competencia lingüística.
   3. Ciencia e tecnoloxía.
  3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.
  4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.
  5. Mellora do nivel de coñecemento para acadar a excelencia.
   1. Semana da Música.
   2. Piteas, o talento nas aulas.
  6. Mellora da calidade na xestión dos centros.
  7. Reforzo en 3º e 4º da ESO da competencia Matemática, competencia Lingüística e competencia en Ciencia e tecnoloxía.

Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Contratos-programa

Curso 2015/16 Curso 2016/17 Curso 2017/18 Curso 2018/19 Curso 2019/20
Proxecto Proxecto Proxecto Proxecto ---
Memoria Memoria Memoria --- ---
 --- nota de prensa nota de prensa nota de prensa ---
 • Plan Proxecta.Resultado de imagen de plan proxecta
  1. Aliméntate ben
  2. Proxecto deportivo de centro. (PDC)
  3. Donas de si.
  4. Consumópolis.
  5. Parlamento Xove.
  6. Liga de debate forestal.
  7. Educación patrimonial.
  8. Formando creador@s.

Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Plan Proxecta

Curso 2017/18 Curso 2018/19 Curso 2019/20 Curso 2020/21 Curso 2021/22
Proxecto Proxecto --- --- ---
Memoria Memoria --- --- ---
--- nota de prensa --- --- ---
 • Outros plans e proxectos.
  1. Club de ciencia.
  2. Espazo maker, nota de prensa (La Voz de Galicia), (Diario de Pontevedra)
  3. CUALE e DELF Scolaire.

 

A continuación podes accedes á oferta educativa doutras ensinanzas, etapas ou rexímenes educativos:

Para accederes a outros servizos:

O Proxecto Abalar

Na liña de transparencia e boas prácticas, a Consellería de Cultura, Educación e O.U. ven de poñer en marcha a aplicación para teléfonos móbiles e tabletas abalarMóbil.  Con ela, dinamízase a comunicación entre as familias e os centros na procura da mellora do proceso educativo do alumnado.

Esta nova canle de comunicación está destinada para todo o alumnado pertencente ao sistema educativo non universitario, se ben é certo que neste momento está en fase de probas.  Esperamos que o noso centro o teña operativo en breve.  Se queres máis información, preme aquí.

Se queres descargate aplicación no teu móbil ou tableta captura o código QR correspondente.

      Sistema Android -->          Sistema Iphone -->    

Xa dende o curso académico 2012-2013, no que o centro incorporouse á Rede abalar, comezamos a traballar nas liñas de actuación postas a funcionar dende a Consellería: Servizos de integración e participación entre a Administración e as familias (o espazo Abalar), equipamentos e infraestrutura (dotacións), e formación e fomento da cultura dixital.

Se queres máis información sobre o Proxecto Abalar, preme aquí.

O espazo Abalar proporciona: (para tódolos niveis educativos do centro)

 • Ás familias:
  • Información directa do absentismo e seguimento académico dos fillos.
  • Comunicación directa e multicanle co profesorado e titores: Solicitude de citas de titoría, xustificación de faltas de asistencia, consulta de incidencias e avisos.
  • Accede á guía.
 • Aos profesores:
  • Facilita novas canles de comunicación entre pais, profesorado e a dirección do centro: Xestión de citas de titoría, avisos, incidencias e notificacións.
  • Permite a consulta de información persoal e de ligazóns.
  • Accede á guía.
 • Aos centros.
  • Dispón de un taboleiro virtual que permite manter informada a toda a comunidade educativa.
  • Comunicación directa cos responsables e profesorado por medio de avisos a colectivos e a grupos.
  • Accede á guía.
 • A toda a comunidade educativa:

Equipamentos e infraestruturas:

 • Nivéis educativos de 1º e 2º da ESO:
  • Un ultraportátil para cada alumno/a.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.
  • Un armario para a carga dos equipos.
  • Rede Wifi de última xeración.
 • Nivéis educativos de 3º e 4º da ESO, e 1º e 2º de bacharelato.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.

Nas normas de organización e funcionamento (NOF) do noso centro temos unha Normativa de uso, mantemento e coidado do ultraportátil Abalar, preme aquí para visualizala.

Formación e fomento da cultura dixital:

 • O obxectivo do Plan de formación é dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema educativo. A formación vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar, coma ao profesorado que participa nas aulas Abalar; ás familias e ao profesorado que non estea a participar nas aulas Abalar.  O plan de formación iniciouse o curso 2009/2010 e continúase na actualidade.
Distribuir contido


by Dr. Radut