Skip to Content

Oferta educativa

Ano académico 2020/21.

Para accederes ao folleto de oferta educativa e instalacións, preme aquí.

Para accederes ao folleto da oferta de materias específicas, de libre configuración autonómica (LCA) e de libre configuración de centro (LCC), preme aquí.

Para accederes ao folleto da orientación académica para a elección de itinerarios, preme aquí.

Para aclaracións puntuais das materias o dos departamentos, ben a través da secretaría, ben a través do profesorado, preme aquí.

No noso centro podes estudar dúas etapas educativas:

Na liña da calidade educativa é habitual, e tendo dispoñibilidade de profesorado, que se oferten desdobramentos conforme ao seguinte:

 • Desdobramentos combinados en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias:
  • Matemáticas.
  • Lingua castelá e literatura.
  • Lingua galega e literatura.
  • Bioloxía e xeoloxía.
 • Desdobramentos combinados na ESO:
  • Lingua estranxeira - Inglés.
  • Lingua estranxeira - Francés.
  • Lingua estranxeira - Portugués.
 • Laboratorios, tanto na ESO como no bacharelato:
  • Bioloxía.
  • Bioloxía e xeoloxía.
  • Física.
  • Física e química.
  • Química.
  • Xeoloxía.
 • Obradoiros na ESO:
  • Tecnoloxía.
 • Relación de proxectos de innovación educativa.

Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Contratos
programa

Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21 Curso 2019/20
 ---  ---  ---  Proxecto - ARCO
--- ---  --- 

Memoria - ARCO

--- --- ---  --- 
Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16
Proxecto Proxecto Proxecto Proxecto
Memoria Memoria Memoria Memoria
nota de prensa nota de prensa nota de prensa  ---
  • Plan Proxecta.Resultado de imagen de plan proxecta

Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Plan
Proxecta

Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21 Curso 2019/20
--- --- --- Proxecto
--- --- --- Memoria
--- --- --- ---
---  ---  ---  1 - Aliméntate ben.
2 - PDC, DAFIS, Xogade.
9 - Por 365 días de respecto e igualdade.
26 - Parlamento Xove.
41 - Educación patrimonial.
Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16
 Proxecto  Proxecto ---  --- 
 Memoria Memoria  ---  --- 
 nota de prensa  --- ---  --- 
1 - Aliméntate ben.
2 - PDC, DAFIS, Xogade.
8 - Donas de si.
19 - Consumópolis.
26 - Parlamento Xove.
33 - Liga de debate forestal.
41 - Educación patrimonial.
42 - Formando creador@s

1 - Aliméntate ben.
2 - PDC, Xogade.
25 - Parlamento Xove.

1 - Aliméntate ben. 1 - Aliméntate ben.

A continuación podes accedes á oferta educativa doutras ensinanzas, etapas ou rexímenes educativos:

Para accederes a outros servizos:

O Proxecto Abalar

Na liña de transparencia e boas prácticas, a Consellería en materia de educación ven de poñer en marcha a aplicación para teléfonos móbiles e tabletas abalarMóbil.  Con ela, dinamízase a comunicación entre as familias e os centros na procura da mellora do proceso educativo do alumnado.

Esta nova canle de comunicación está destinada para todo o alumnado pertencente ao sistema educativo non universitario, se ben é certo que neste momento está en fase de probas.  Esperamos que o noso centro o teña operativo en breve.  Se queres máis información, preme aquí.

Se queres descargate aplicación no teu móbil ou tableta captura o código QR correspondente.

      Sistema Android -->          Sistema Iphone -->    

Xa dende o curso académico 2012-2013, no que o centro incorporouse á Rede abalar, comezamos a traballar nas liñas de actuación postas a funcionar dende a Consellería: Servizos de integración e participación entre a Administración e as familias (o espazo Abalar), equipamentos e infraestrutura (dotacións), e formación e fomento da cultura dixital.

Se queres máis información sobre o Proxecto Abalar, preme aquí.

O espazo Abalar proporciona: (para tódolos niveis educativos do centro)

 • Ás familias:
  • Información directa do absentismo e seguimento académico dos fillos.
  • Comunicación directa e multicanle co profesorado e titores: Solicitude de citas de titoría, xustificación de faltas de asistencia, consulta de incidencias e avisos.
  • Accede á guía.
 • Aos profesores:
  • Facilita novas canles de comunicación entre pais, profesorado e a dirección do centro: Xestión de citas de titoría, avisos, incidencias e notificacións.
  • Permite a consulta de información persoal e de ligazóns.
  • Accede á guía.
 • Aos centros.
  • Dispón de un taboleiro virtual que permite manter informada a toda a comunidade educativa.
  • Comunicación directa cos responsables e profesorado por medio de avisos a colectivos e a grupos.
  • Accede á guía.
 • A toda a comunidade educativa:

Equipamentos e infraestruturas:

 • Nivéis educativos de 1º e 2º da ESO:
  • Un ultraportátil para cada alumno/a.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.
  • Un armario para a carga dos equipos.
  • Rede Wifi de última xeración.
 • Nivéis educativos de 3º e 4º da ESO, e 1º e 2º de bacharelato.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.

Nas normas de organización e funcionamento (NOF) do noso centro temos unha Normativa de uso, mantemento e coidado do ultraportátil Abalar, preme aquí para visualizala.

Formación e fomento da cultura dixital:

 • O obxectivo do Plan de formación é dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema educativo. A formación vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar, coma ao profesorado que participa nas aulas Abalar; ás familias e ao profesorado que non estea a participar nas aulas Abalar.  O plan de formación iniciouse o curso 2009/2010 e continúase na actualidade.
Distribuir contido


by Dr. Radut