Skip to Content

Oferta educativa

Ano académico 2018/19.

No noso centro podes estudar dúas etapas educativas:

 • Educación secundaria obrigatoria (ESO)
  • Neste caso cabe citar que tamén ofertamos os programas de mellora, aprendizaxe e reforzo (en adiante PMAR), tanto en 2º como en 3º.
  • Se queres coñecer o total de materias a cursar e as opcións de matrícula, preme no nivel desexado:
 • Bacharelato:
  • Ofertando as modalidades de:
   • Ciencias.
   • Humanidades e ciencias sociais.
  • Se queres coñecer o total de materias a cursar e as opcións de matrícula, preme no nivel desexado:

Na liña da calidade educativa é habitual, e tendo dispoñibilidade de profesorado, que se oferten desdobramentos conforme ao seguinte:

 1. Desdobramentos combinados en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias:
  1. Matemáticas.
  2. Lingua castelá e literatura.
  3. Lingua galega e literatura.
  4. Bioloxía e xeoloxía.
 2. Conversacións e/ou desdobramentos combinados na ESO:
  1. Lingua estranxeira - Inglés.
  2. Lingua estranxeira - Francés.
 3. Laboratorios, tanto na ESO como no bacharelato:
  1. Bioloxía.
  2. Bioloxía e xeoloxía.
  3. Física.
  4. Física e química.
  5. Química.
  6. Xeoloxía.
 4. Obradoiros na ESO:
  1. Tecnoloxía.
 5. Contratos-programa.
  1. PROA. (Programa de Reforzo, Orientación e Acompañamento escolar para alumnado de 1º e 2º da ESO)
  2. Mellora das competencias clave.
   1. Matemática.
   2. Competencia lingüística.
   3. Ciencia e tecnoloxía.
  3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.
  4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.
  5. Mellora do nivel de coñecemento para acadar a excelencia.
   1. Semana da Música.
   2. Piteas, o talento nas aulas.
  6. Mellora da calidade na xestión dos centros.
  7. Reforzo en 3º e 4º da ESO da competencia Matemática, competencia Lingüística e competencia en Ciencia e tecnoloxía.

Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Contratos-programa

Curso 2015/16 Curso 2016/17 Curso 2017/18 Curso 2018/19 Curso 2019/20
Proxecto Proxecto Proxecto --- ---
Memoria Memoria Memoria --- ---
 --- nota de prensa nota de prensa --- ---

 

A continuación podes accedes á oferta educativa doutras ensinanzas, etapas ou rexímenes educativos:

Para accederes a outros servizos:

O Proxecto Abalar

Na liña de transparencia e boas prácticas, a Consellería de Cultura, Educación e O.U. ven de poñer en marcha a aplicación para teléfonos móbiles e tabletas abalarMóbil.  Con ela, dinamízase a comunicación entre as familias e os centros na procura da mellora do proceso educativo do alumnado.

Esta nova canle de comunicación está destinada para todo o alumnado pertencente ao sistema educativo non universitario, se ben é certo que neste momento está en fase de probas.  Esperamos que o noso centro o teña operativo en breve.  Se queres máis información, preme aquí.

Se queres descargate aplicación no teu móbil ou tableta captura o código QR correspondente.

      Sistema Android -->          Sistema Iphone -->    

Xa dende o curso académico 2012-2013, no que o centro incorporouse á Rede abalar, comezamos a traballar nas liñas de actuación postas a funcionar dende a Consellería: Servizos de integración e participación entre a Administración e as familias (o espazo Abalar), equipamentos e infraestrutura (dotacións), e formación e fomento da cultura dixital.

Se queres máis información sobre o Proxecto Abalar, preme aquí.

O espazo Abalar proporciona: (para tódolos niveis educativos do centro)

 • Ás familias:
  • Información directa do absentismo e seguimento académico dos fillos.
  • Comunicación directa e multicanle co profesorado e titores: Solicitude de citas de titoría, xustificación de faltas de asistencia, consulta de incidencias e avisos.
  • Accede á guía.
 • Aos profesores:
  • Facilita novas canles de comunicación entre pais, profesorado e a dirección do centro: Xestión de citas de titoría, avisos, incidencias e notificacións.
  • Permite a consulta de información persoal e de ligazóns.
  • Accede á guía.
 • Aos centros.
  • Dispón de un taboleiro virtual que permite manter informada a toda a comunidade educativa.
  • Comunicación directa cos responsables e profesorado por medio de avisos a colectivos e a grupos.
  • Accede á guía.
 • A toda a comunidade educativa:

Equipamentos e infraestruturas:

 • Nivéis educativos de 1º e 2º da ESO:
  • Un ultraportátil para cada alumno/a.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.
  • Un armario para a carga dos equipos.
  • Rede Wifi de última xeración.
 • Nivéis educativos de 3º e 4º da ESO, e 1º e 2º de bacharelato.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.

Nas normas de organización e funcionamento (NOF) do noso centro temos unha Normativa de uso, mantemento e coidado do ultraportátil Abalar, preme aquí para visualizala.

Formación e fomento da cultura dixital:

 • O obxectivo do Plan de formación é dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema educativo. A formación vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar, coma ao profesorado que participa nas aulas Abalar; ás familias e ao profesorado que non estea a participar nas aulas Abalar.  O plan de formación iniciouse o curso 2009/2010 e continúase na actualidade.
Distribuir contido


by Dr. Radut