Skip to Content

Oferta educativa

Curso académico 2024/25

Para accederes ao folleto de oferta educativa e instalacións, preme aquí

Para accederes á guía de materias de opción e optativas, preme aquí

Para accederes á guía de orientación académica profesional para a elección de itinerarios, preme aquí

Para accederes á guía de información básica, preme aquí

Para aclaracións puntuais das materias ou dos departamentos, ben a través da secretaría, ben a través do profesorado, preme aquí

No noso centro podes estudar dúas etapas educativas:

 • Educación secundaria obrigatoria (ESO):
  • Neste caso cabe citar que tamén ofertamos os programas diversificación curricular  (en adiante PDC), tanto en 3º como en 4º
  • Se queres coñecer o total de materias a cursar e as opcións de matrícula, preme no nivel desexado:
 • Bacharelato:
  • Ofertando as modalidades de:
   • Ciencias e Tecnoloxía
   • Humanidades e Ciencias Sociais
  • Se queres coñecer o total de materias a cursar e as opcións de matrícula, preme no nivel desexado:

Na liña da calidade educativa é habitual, e tendo dispoñibilidade de profesorado, que se oferten desdobramentos conforme ao seguinte:

A continuación podes accedes á oferta educativa doutras ensinanzas, etapas ou rexímenes educativos:

Para accederes a outros servizos:

Programas de éxito educativo: Plan Proxecta+

 • Plan Proxecta
  • Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Plan
Proxecta

Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21 Curso 2019/20
Proxecto Proxecto Proxecto Proxecto
--- Memoria Memoria Memoria
--- --- --- ---
1 - Aliméntate ben
2 - Proxectos de vida activa e deportiva, PVAD
13 - Paisaxe e Sustentabilidade
15 - MeteoEscolas
28 - Parlamento Xove
39 - Fotografía en curso 
1 - Aliméntate ben
2 - Proxectos de vida activa e deportiva, PVAD
13 - Paisaxe e Sustentabilidade
14 - MeteoEscolas
18 - Proxecto Ríos
20 - Naturézate
26 - Parlamento Xove
38 - Cinema en curso
39 - Fotografía en curso 
1 - Aliméntate ben
2 - PDC, DAFIS, Xogade
3 - Aprendo programando
5 - Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
9 - Por 365 días de respecto e igualdade
13 - Paisaxe e Sustentabilidade
14 - MeteoEscolas
18 - Proxecto Ríos
26 - Parlamento Xove
38 - Fotografía en curso
39 - Educación patrimonial
1 - Aliméntate ben
2 - PDC, DAFIS, Xogade
9 - Por 365 días de respecto e igualdade
26 - Parlamento Xove
41 - Educación patrimonial
Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16
 Proxecto  Proxecto ---  --- 
 Memoria Memoria  ---  --- 
 nota de prensa  --- ---  --- 
1 - Aliméntate ben
2 - PDC, DAFIS, Xogade
8 - Donas de si
19 - Consumópolis
26 - Parlamento Xove
33 - Liga de debate forestal
41 - Educación patrimonial
42 - Formando creador@s

1 - Aliméntate ben
2 - PDC, Xogade
25 - Parlamento Xove

1 - Aliméntate ben 1 - Aliméntate ben

Programas de éxito educativo: Contratos-programa

 • CPInclúe
  1. Quéda-T
  2. Iguála-T
  3. Convive-T
  4. Inclúe-T
  5. Emocióna-T
 • CPinnova
  1. EDUinnova
  2. EDUexcelencia
  3. EDUsaúde
  4. EDUsostibilidade
  5. EDUcalidade
 • CPRecupera-T
  1. PROA+
 • Anteriormente
  • ARCO
  • PROA - REFÓRZA-T, Programa de Reforzo, Orientación e Acompañamento escolar para alumnado de 1º e 2º da ESO
  • PRETEC, Reforzo en 3º e 4º da ESO da competencia en Ciencia e tecnoloxía

Para accerder aos documentos relacionados, preme no curso correspondente

Programas de

éxito educativo:

Contratos-

programa

e

ARCO

Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21 Curso 2019/20

CPInclúe - CPInnova - CPRecupéra-T

CPInclúe - CPInnova - CPRecupéra-T Proxecto - ARCO Proxecto - ARCO
---

Memorias > CPInclúe - CPInnova

ARCO ACM / PT - PROA+

Memoria - ARCO

Memoria - ARCO

--- --- ---  --- 
Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16
Proxecto Proxecto Proxecto Proxecto
Memoria Memoria Memoria Memoria
nota de prensa nota de prensa nota de prensa  ---
 • Plan Proxecta.

Plan Dixital: O proxecto Abalar / Edixgal

Para accederes ao noso Plan dixital, preme aquí

Na liña de transparencia e boas prácticas, a Consellería en materia de educación ven de poñer en marcha a aplicación para teléfonos móbiles e tabletas abalarMóbil.  Con ela, dinamízase a comunicación entre as familias e os centros na procura da mellora do proceso educativo do alumnado.

Esta nova canle de comunicación está destinada para todo o alumnado pertencente ao sistema educativo non universitario, se ben é certo que neste momento está en fase de probas.  Esperamos que o noso centro o teña operativo en breve.  Se queres máis información, preme aquí.

Se queres descargate aplicación no teu móbil ou tableta captura o código QR correspondente.

      Sistema Android -->          Sistema Iphone -->    

Xa desde o curso académico 2012-2013, no que o centro incorporouse á Rede abalar, comezamos a traballar nas liñas de actuación postas a funcionar dende a Consellería: Servizos de integración e participación entre a Administración e as familias (o espazo Abalar e analaMóbil), equipamentos e infraestrutura (dotacións), e formación e fomento da cultura dixital.

Se queres máis información sobre o Proxecto Abalar, preme aquí

O espazo Abalar proporciona (para tódolos niveis educativos do centro)

 • Ás familias
  • Información directa do absentismo e seguimento académico dos fillos
  • Comunicación directa e multicanle co profesorado e titores: Solicitude de citas de titoría, xustificación de faltas de asistencia, consulta de incidencias e avisos
  • Accede á guía
 • Aos profesores
  • Facilita novas canles de comunicación entre pais, profesorado e a dirección do centro: Xestión de citas de titoría, avisos, incidencias e notificacións
  • Permite a consulta de información persoal e de ligazóns
  • Accede á guía
 • Aos centros
  • Dispón de un taboleiro virtual que permite manter informada a toda a comunidade educativa
  • Comunicación directa cos responsables e profesorado por medio de avisos a colectivos e a grupos
  • Accede á guía
 • A toda a comunidade educativa

Equipamentos e infraestruturas:

 • Na ESO
  • Un ultraportátil para cada alumno/a
  • Un portátil por aula para uso do profesorado
  • Un encerado dixital interactivo
  • Un proxector
  • Un armario para a carga dos equipos
  • Rede Wifi de última xeración
 • No bacharelato e materias específicas (música, Polos creativos, obradorio de tecnoloxía e arte/clásicas)
  • Dez ultraportátiles para cada grupo
  • Un portátil por aula para uso do profesorado
  • Un encerado dixital interactivo
  • Un proxector
  • Un armario para a carga dos equipos

Nas normas de organización e funcionamento (NOF) do noso centro temos unha Normativa de uso, mantemento e coidado do ultraportátil Abalar.

Formación e fomento da cultura dixital

 • O obxectivo do Plan de formación é dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema educativo. A formación vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar, coma ao profesorado que participa nas aulas Abalar; ás familias e ao profesorado que non estea a participar nas aulas Abalar.  O plan de formación iniciouse o curso 2009/2010 e continúase na actualidade
Distribuir contido


by Dr. Radut