Programa CUALE
Programa CUALE

Programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado como preparación para as probas de certificación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas.

12/09/2017 | 12:08

Xúntase a Relación definitiva de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no...

17/07/2017 | 12:50

Relación provisional de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de...

09/09/2016 | 13:47

Xúntase a relación defintiva de centros autorizados para a impartición do programa CUALE

28/03/2016 | 09:10

Xúntase a Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de...

09/09/2015 | 16:17

Xúntanse a listaxe definitiva de centros autorizados para a incorporación ao programa CUALE o...

Páginas