Programa CUALE
Programa CUALE

Programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado como preparación para as probas de certificación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas.

24/07/2014 | 10:22

Xúntanse as Listaxes provisionais de centros autorizados e excluídos no programa de formación...

18/06/2013 | 15:00

Xúntase modelo de certificación do nivel básico A1 de competencia no CUALE A1 (Artigo 6.2.a,...

16/07/2012 | 13:09

Xúntanse as listas provisionais de centros admitidos e excluídos no Programa CUALE.

  • ...
16/07/2012 | 12:53

Xúntase a Resolución definitiva do 10 de setembro de 2012  de centros admitidos no programa de...

Formulario Memoria avaliativa do Programa CUALE 2011
28/07/2011 | 13:22

Pódese cubrir a memoria avaliativa do Programa CUALE 2011 no seguinte enderezo:

...

Páginas