Skip to Content

Estatísticas

do centro.

A continuación podes consultas as cifras do noso centro: (profesorado, alumnado, paridade, orixe...)

Profesorado, persoal de administración e servizos, alumnado, nacionalidade e paridade.
Curso 2021/22 Curso 2020/21 Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17

 A continuación podes consultar as estatísticas de resultados do noso centro:

Alumnado con cualificación positiva en tódalas materias.

Avaliación ordinaria 18/19 17/18 16/17 15/16
1º da ESO 48% 52% 63% 51%
2º da ESO 49% 52% 47% 34%
3º da ESO 58% 38% 54% 51%
4º da ESO 38% 41% 61% 56%
1º de bacharelato 55% 51% 55% 44%
2º de bacharelato 80% 62% 67% 63%

 

ABAU - PAU 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Av. ordinaria 83% 96% 90% 91% 95% 91% 87% 93%
Av. extraordinaria   0% 75% 73% 100% 73% 80% 78%

 

2º trimestre 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 33% 39% 46% 33%
2º da ESO 38% 38% 38% 22%
3º da ESO 40% 25% 26% 37%
4º da ESO 21% 30% 37% 36%
1º de bacharelato 29% 28% 39% 26%
2º de bacharelato 45% 35% 19% 20%

 

1º trimestre 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
1º da ESO 37% 44% 52% 30% 30% 26% 34%
2º da ESO 30% 44% 29% 17% 30% 23% 32%
3º da ESO 42% 18% 24% 34% 21% 21% 13%
4º da ESO 21% 33% 38% 33% 36% 19% 37%
1º de bacharelato 27% 40% 34% 26% 17% 27% 27%
2º de bacharelato 36% 30% 18% 16% 28% 29% 21%

 

ABAU - PAU 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Av. ordinaria 96% 90% 91% 95% 91% 87% 93%
Av. extraordinaria 0% 75% 73% 100% 73% 80% 78%

 

Avaliación ordinaria 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 52% 63% 51%
2º da ESO 52% 47% 34%
3º da ESO 38% 54% 51%
4º da ESO 41% 61% 56%
1º de bacharelato 51% 55% 44%
2º de bacharelato 62% 67% 63%

 

Alumnado con calificación negativa, por nivel.
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
  1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación
  2ª avaliación 2ª avaliación 2º avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación
  Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria
  Av. extraordinaria --- ---  --- ---

 

Alumnado con calificación negativa, por materias.
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
  1ª avaliación 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación
  2ª avaliación 2ª avaliación  2º avaliación * 2ª avaliación * 2ª avaliación
  Av. ordinaria Av. ordinaria  Av. ordinaria * Av. ordinaria * Av. ordinaria
    Av. extraordinaria --- --- --- ---
* Estas estatísticas calculan a porcentaxe sobre o alumnado total de cada grupo e non sobre o alumnado matriculado por materia.  Isto xa foi corrixido dede o curso 2016/17.
Distribuir contido


by Dr. Radut