Skip to Content

Estatísticas

do centro.

A continuación podes consultar as estatísticas de resultados do noso centro:

Alumnado con cualificación positiva en tódalas materias.

ABAU - PAU 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Av. ordinaria 96% 90% 91% 95% 91% 87% 93%
Av. extraordinaria   75% 73% 100% 73% 80% 78%

 

Avaliación ordinaria 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 52% 63% 51%
2º da ESO 52% 47% 34%
3º da ESO 38% 54% 51%
4º da ESO 41% 61% 56%
1º de bacharelato 51% 55% 44%
2º de bacharelato 62% 67% 63%

 

2º trimestre 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
1º da ESO 39% 46% 33% 29%
2º da ESO 38% 38% 22% 32%
3º da ESO 25% 26% 37% 17%
4º da ESO 30% 37% 36% 34%
1º de bacharelato 28% 39% 26% 22%
2º de bacharelato 35% 19% 20% 37%

 

1º trimestre 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
1º da ESO 44% 52% 30% 30% 26% 34%
2º da ESO 44% 29% 17% 30% 23% 32%
3º da ESO 18% 24% 34% 21% 21% 13%
4º da ESO 33% 38% 33% 36% 19% 37%
1º de bacharelato 40% 34% 26% 17% 27% 27%
2º de bacharelato 30% 18% 16% 28% 29% 21%

 

Alumnado con calificación negativa, por nivel.
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
    1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación
    2ª avaliación 2º avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación
    Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria
    Av. extraordinaria ---  --- ---

 

Alumnado con calificación negativa, por materias.
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
    1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación
    2ª avaliación  2º avaliación * 2ª avaliación * 2ª avaliación
    Av. ordinaria  Av. ordinaria * Av. ordinaria * Av. ordinaria
    Av. extraordinaria --- --- ---
* Estas estatísticas calculan a porcentaxe sobre o alumnado total de cada grupo e non sobre o alumnado matriculado por materia.  Isto xa foi corrixido dede o curso 2016/17.
Distribuir contido


by Dr. Radut