Skip to Content

Estatísticas

do centro.

A continuación podes consultas as cifras do noso centro: (profesorado, alumnado, paridade, orixe...)

Profesorado, persoal de administración e servizos, alumnado, nacionalidade e paridade.
Curso 2023/24 Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17

 A continuación podes consultar as estatísticas de resultados do noso centro:

Alumnado con cualificación positiva en tódalas materias.

1º trimestre 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
1º da ESO 55% 37% 44% 52% 30% 30% 26% 34%
2º da ESO 35% 30% 44% 29% 17% 30% 23% 32%
3º da ESO 20% 42% 18% 24% 34% 21% 21% 13%
4º da ESO 35% 21% 33% 38% 33% 36% 19% 37%
1º de bacharelato 22% 27% 40% 34% 26% 17% 27% 27%
2º de bacharelato 27% 36% 30% 18% 16% 28% 29% 21%

 

ABAU - PAU 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Av. ordinaria 96% 96% 90% 91% 95% 91% 87% 93%
Av. extraordinaria 13% 0% 75% 73% 100% 73% 80% 78%

 

Avaliación ordinaria 18/19 17/18 16/17 15/16
1º da ESO 48% 52% 63% 51%
2º da ESO 49% 52% 47% 34%
3º da ESO 58% 38% 54% 51%
4º da ESO 38% 41% 61% 56%
1º de bacharelato 55% 51% 55% 44%
2º de bacharelato 80% 62% 67% 63%

 

2º trimestre 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 33% 39% 46% 33%
2º da ESO 38% 38% 38% 22%
3º da ESO 40% 25% 26% 37%
4º da ESO 21% 30% 37% 36%
1º de bacharelato 29% 28% 39% 26%
2º de bacharelato 45% 35% 19% 20%

    

Alumnado con calificación negativa, por nivel.
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
1ª avaliación  1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación
2ª avaliación  2ª avaliación 2ª avaliación 2º avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación
Av. ordinaria  Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria
Av. extraordinaria  --- --- ---  --- ---

 

Alumnado con calificación negativa, por materias.
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación
2ª avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación  2º avaliación * 2ª avaliación * 2ª avaliación
Av. ordinaria  Av. ordinaria Av. ordinaria  Av. ordinaria * Av. ordinaria * Av. ordinaria
Av. extraordinaria  --- --- --- --- ---
* Estas estatísticas calculan a porcentaxe sobre o alumnado total de cada grupo e non sobre o alumnado matriculado por materia.  Isto xa foi corrixido dede o curso 2016/17.
Distribuir contido


by Dr. Radut