Skip to Content

Tramites e impresos, PAS, Titorías, Xefaturas, Profesorado

e indicacións de trámites docentes e do persoal de administración e servizos.

A continuación podes acceder a distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

Curso académico 2019/20.

A continuación podes acceder aos impresos de recollida de datos para as titorías coas persoas responsables de alumnado.  Son documenos personalizados por niveis e grupos polo que cada persoa titora terá de elixir o seu.

  • Estes impresos permiten ter unha visión golbal por materias de cara a unha reunión coas persoas responsables de alumnado.
  • Para facilitar a cumprimentación destas follas, porémolas nos casilleiras a tal uso na sala de profesorado (ao fondo, embaixo das ventás).

Este procedemento facilitará o labor das persoas titoras, para o que agradecemos de antemán a colaboración de todo o claustro.

Follas de recollida de datos para as reunións coas persoas responsables.
1º ESO

Estes niveis xestiónase a través das comunicacións da plataforma EVA do edixgal entre

todo o equipo docente polo que non se elaboran estas follas de recollida de datos.

2º ESO
3º ESO 3º ESO PMAR 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO D
4º ESO --- 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO D
1º BTO --- 1º BTO A 1º BTO B 1º BTO C 1º BTO D
2º BTO --- 2º BTO A 2º BTO B 2º BTO C 2º BTO D

 

 

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2020/21)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

A continuación podes acceder a distintos impresos habilitados para o persoal de administración e servizos.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2019/20)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

A continuación podes acceder a distintos impresos habilitados para o profesorado.

Estes impresos tamén os tes dispoñibles na xefatura de estudos e/ou na sala de profesorado e/ou na vicedirección, sobre todo nos casos de impresos autocalcantes.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2019/20)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

A continuación podes acceder aos distintos impresos habilitados para as xefaturas de departamento e coordinacións.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2019/20)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.