Skip to Content

Consello escolar

Bienio académico 2018/20.

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros do consello escolar:

Consello escolar.
Presidencia. Juan Carlos Pérez Mestre.
Xefatura de estudos. Olga López Míguez.
Secretaría. Esther Padín Vidal.
Representantes do profesorado. Mª del Carmen Redondo Pérez.
  Mª Ángeles Fernández González.
  Fernando Otero Urtaza.
  Mª Mercedes Domínguez Martínez.
  ---
  ---
  ---
Representante das persoas responsables de alumnado. Ana Belén Fernández Souto.
  Mercedes Paz Valle.
  José Jamardo Laseiras.
Representantes do alumnado. Alejandro Pazos Villamil.
  Fabio Grajales Pereira.
  Mauro García Sola.
  Yago Fernández Fernandez.
Representante do persoal de administración e servizos. Lourdes Domínguez Balboa.
Representante do Concello. Pilar Comesaña Hermida.

Comisión económica, bienio académico 2018/20.

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros da comisión económica:

Comisión económica.
Presidencia. Juan Carlos Pérez Mestre.
Secretaría. Esther Padín Vidal.
Representante do profesorado. Mª del Carmen Redondo Pérez.
Representante das persoas responsables de alumnado. Mercedes Paz Valle.
Representante do alumnado. Mauro García Sola.

Reunirase, cando menos, dúas veces ao ano conforme ao seguinte calendario:

 • En xaneiro antes da aprobación das contas do ano anterior.
 • En marzo para a presentación do antreproxecto do orzamento do ano en curso.

Comisión da biblioteca, bienio académico 2018/20.

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros da comisión da biblioteca:

Comisión da biblioteca.
Xefatura de estudos. Olga López Míguez.
Representante do profesorado. Mª Ángeles Fernández González.
  Fernando Otero Urtaza.
Representante das persoas responsables de alumnado. Ana Belén Fernández Souto.
Representante do alumnado. Alejandro Pazos Villamil.
Representante do persoal de administración e servizos. Lourdes Domínguez Balboa.

Reunirase, cando menos, dúas veces ao ano:

 • 1ª Para a elaboración do proxecto de mellora de bibliotecas escolares.
 • 2ª Para a elaboración da memoria.

Comisión de seguimento do estado das instalacións, bienio académico 2018/20.

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros da comisión de seguimento do estado das instalacións:

Seguimento do estado das instalacións.
Presidencia. Juan Carlos Pérez Mestre.
Xefatura de estudos. Olga López Míguez.
Secretaría. Esther Padín Vidal.
Representantes do profesorado. Mª del Carmen Redondo Pérez.
  Mª Ángeles Fernández González.
Representante das persoas responsables de alumnado. Mercedes Paz Valle.
Representante do persoal de administración e servizos.
Lourdes Domínguez Balboa.
Representante do alumnado Yago Fernández Fernández.

Encargarase do estado das instalacións facendo unha revisión visual do estado das mesmas conforme ao seguinte calendario:

 • 1ª quincena de maio para o 2º de bacharelato.
 • 1ª quincena de xuño para a ESO e 1º de bacharelato.

Comisión de convivencia, bienio académico 2018/20.

Para accederes á composición do/a...