Skip to Content

Consello escolar

Bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí
  • Comisión económica, preme aquí
  • Comisión de convivencia, preme aquí
  • Comisión da biblioteca, preme aquí
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí
 • Equipo directivo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Claustro
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de titorías, preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí

A continuación podes consultar os membros do consello escolar

Consello escolar
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Xefatura de estudos Rosa García Otero
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representantes do profesorado Mª del Carmen Redondo Pérez
  Mª Ángeles Fernández González
  Mar Álvarez Paredes
  Mª de Carmen González Dobarro
  Mª de los Ángeles Rúa Opazo
  José Antonio Ricoy Bugarín
  Sabela Laxe Díaz
Representante das persoas responsables de alumnado Julia Outeiriño Blanco
  Andrea Bayer Lloves
  José Ángel García López
Representantes do alumnado Cosme García Sola
  Mauro García Sola
  Caterina Solla Carlucci
  Manuel Veiras Nogueira
Representante do persoal de administración e servizos Alberto García Prado
Representante do Concello Pilar Comesaña Hermida

Comisión económica, bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí
  • Comisión económica, preme aquí
  • Comisión de convivencia, preme aquí
  • Comisión da biblioteca, preme aquí
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí
 • Equipo directivo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Claustro
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de titorías, preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí

A continuación podes consultar os membros da comisión económica:

Comisión económica
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representante do profesorado Mª de los Ángeles Fernández González
Representante das persoas responsables de alumnado José Ángel García López
Representante do alumnado Mauro García Sola

Reunirase, cando menos, dúas veces ao ano conforme ao seguinte calendario

 • En xaneiro antes da aprobación das contas do ano anterior
 • En marzo para a presentación do antreproxecto do orzamento do ano en curso

Comisión da biblioteca, bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí
  • Comisión económica, preme aquí
  • Comisión de convivencia, preme aquí
  • Comisión da biblioteca, preme aquí
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí
 • Equipo directivo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Claustro
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de titorías, preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí

A continuación podes consultar os membros da comisión da biblioteca

Comisión da biblioteca
Xefatura de estudos Rosa García Otero
Representante do profesorado Mª de los Ángeles Rúa Opazo
Representante das persoas responsables de alumnado Ana Belén Fernández Souto
Representante do alumnado Manuel Veiras Nogueira
Representante do persoal de administración e servizos Alberto García Prado

Reunirase, cando menos, dúas veces ao ano

 • 1ª, para a elaboración do plan de mellora de bibliotecas escolares
 • 2ª, para a elaboración da memoria

Comisión de seguimento do estado das instalacións, bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí
  • Comisión económica, preme aquí
  • Comisión de convivencia, preme aquí
  • Comisión da biblioteca, preme aquí
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí
 • Equipo directivo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Claustro
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de titorías, preme aquí, inclusive información de contacto
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí, inclusive información de contacto
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí

A continuación podes consultar os membros da comisión de seguimento do estado das instalacións

Seguimento do estado das instalacións
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Xefatura de estudos Rosa García Otero
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representantes do profesorado Mª de los Ángeles Rúa Opazo
  Sabela Laxe Díaz
Representante das persoas responsables de alumnado Andrea Bayer Llove
Representante do alumnado Mauro García Sola
Representante do persoal de administración e servizos
Alberto García Prado

Encargarase do estado das instalacións facendo unha revisión visual do estado das mesmas conforme ao seguinte calendario:

 • 1ª quincena de maio para o 2º de bacharelato
 • 1ª quincena de xuño para a ESO e 1º de bacharelato

Comisión de convivencia, bienio académico 2022/24

Para accederes á composición do/a...