Skip to Content

Consello escolar

Bienio académico 2020/22

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros do consello escolar:

Consello escolar
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Xefatura de estudos Olga López Míguez
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representantes do profesorado Mª del Carmen Redondo Pérez
  Mª Ángeles Fernández González
  Mar Álvarez Paredes
  Mª de Carmen González Dobarro
  José Antonio Ricoy Bugarín
  Mª de los Ángeles Rúa Opazo
  Sabela Laxe Díaz
Representante das persoas responsables de alumnado Ana Belén Fernández Souto
  Carlos Manuel Medina Filgueira
  Staël Amalia Navia Guidi
Representantes do alumnado Mauro García Sola
  Manuel Veiras Nogueira
  Iria Sueiro Portela
  Daniel Teixeira Pintos
Representante do persoal de administración e servizos Lourdes Domínguez Balboa
Representante do Concello Pilar Comesaña Hermida

Comisión económica, bienio académico 2020/22

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros da comisión económica:

Comisión económica
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representante do profesorado Mª de los Ángeles Fernández González
Representante das persoas responsables de alumnado Carlos Manuel Medina Filgueira
Representante do alumnado Mauro García Sola

Reunirase, cando menos, dúas veces ao ano conforme ao seguinte calendario:

 • En xaneiro antes da aprobación das contas do ano anterior.
 • En marzo para a presentación do antreproxecto do orzamento do ano en curso.

Comisión da biblioteca, bienio académico 2020/22

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros da comisión da biblioteca:

Comisión da biblioteca
Xefatura de estudos Olga López Míguez
Representante do profesorado Mª de los Ángeles Rúa Opazo
Representante das persoas responsables de alumnado Ana Belén Fernández Souto
Representante do alumnado Manuel Veiras Nogueira
Representante do persoal de administración e servizos Lourdes Domínguez Balboa

Reunirase, cando menos, dúas veces ao ano:

 • 1ª Para a elaboración do proxecto de mellora de bibliotecas escolares.
 • 2ª Para a elaboración da memoria.

Comisión de seguimento do estado das instalacións, bienio académico 2020/22

Para accederes á composición do/a...

 • Consello escolar, preme aquí.
  • Comisión económica, preme aquí.
  • Comisión de convivencia, preme aquí.
  • Comisión da biblioteca, preme aquí.
  • Comisión de seguimento do estado das instalacións, preme aquí.
 • Equipo directivo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Claustro.
  • Comisión de coordinación pedagóxica (CCP), preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de titorías, preme aquí. (inclusive información de contacto)
  • Listaxe de profesorado sen cargo, preme aquí. (inclusive información de contacto)
 • Persoal de administración e servizos, preme aquí.
 • Xunta de persoas delegadas e subdelegadas, preme aquí.

A continuación podes consultar os membros da comisión de seguimento do estado das instalacións:

Seguimento do estado das instalacións
Presidencia Juan Carlos Pérez Mestre
Xefatura de estudos Olga López Míguez
Secretaría Mónica Castells Cividanes
Representantes do profesorado Mª del Carmen Redondo Pérez
  Mar Álvarez Paredes
Representante das persoas responsables de alumnado Staël Amalia Navia Guidi
Representante do alumnado Mauro García Sola
Representante do persoal de administración e servizos
Lourdes Domínguez Balboa

Encargarase do estado das instalacións facendo unha revisión visual do estado das mesmas conforme ao seguinte calendario:

 • 1ª quincena de maio para o 2º de bacharelato.
 • 1ª quincena de xuño para a ESO e 1º de bacharelato.

Comisión de convivencia, bienio académico 2020/22

Para accederes á composición do/a...