Iniciar sesión

Secretaría virtual

Admisión curso 21/22

Admisión curso 21/22

1.- Datas importantes:

Indicámosvos algunhas datas importantes relacionadas coa solicitude de admisión para 1º de ESO do alumnado procedente de centros non adscritos, para outros cursos de ESO e bacharelato. Na parte inferior tedes o acceso á lexislación aplicable, onde podedes acceder a unha información máis precisa.

 • Publicación de prazas vacantes: antes do 1 de marzo.
 • Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 22 de marzo, ambos incluídos.
 • Procedemento: presentando a solicitude e a documentación correspondente na secretaría do noso instituto ou na aplicación "admisionalumnado". En uns días subiremos á web este impreso de solicitude.
 • Prazo para presentar a documentación relativa aos criterios de baremo: 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión. Somente nos casos en que a oferta de prazas sexa inferior á demanda.
 • Publicación provisional de persoas admitidas e non admitidas: antes do 26 de abril.
 • Publicación definitiva de persoas admitidas e non admitidas: ante do 18 de maio.
 • Matrícula en ESO e bacharelato: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Matrícula extraordinaria para ESO e bacharelato: do 1 ao 10 de setembro.

2.- Prazas ofertadas:

CURSO PRAZAS
1º ESO 12 (6 NEAE)
 2º ESO          0
 3º ESO          3
 4º ESO          8 
 1º BAC CIENCIAS         21
 1º BAC HUMANIDADES E CC. SOCIAIS         32
 2º BAC CIENCIAS         16
 2º BAC HUMANIDADES E CC. SOCIAIS          1

Nota: as prazas reservadas a alumnado con NEAE que non se cubran pasarán ás prazas xerais.

3.- Como realizar a solicitude:

 • Cubrir a solicitude informáticamente a través da aplicación admisión alumnado. Despois pódese descargar, asinar e entregar no centro (horario de secretaría de 9 a 14).
 • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica a través da aplicación admisión alumnado. Precisa de Chave 365 ou certificado dixital.
 • Cubrir a solicitude e presentala presencialmente no centro (horario de secretaría de 9 a 14). Pódese optar por recoller os impresos no propio centro ou por descargalos no seguinte enlace (en galego) ou neste outro enlace (en castelán).
 • En todos os casos deberá presentarse a reserva de praza que corresponda ao curso cuxa praza se solicita. Pode recollerse no centro o descargala nos seguintes arquivos: (estes días estableceremos os enlaces a ditos arquivos)
  • Reserva de praza 1º ESO
  • Reserva de praza 3º ESO
  • Reserva de praza 4º ESO
  • Reserva de praza 1º BAC Ciencias
  • Reserva de praza 1º BAC Humanidades e CC. Sociais
  • Reserva de praza 2º BAC

4.- Valoración nos diferentes apartados:

Se queredes coñecer como puntúan os distintos apartados podedes facer clic no seguinte enlace.

En relación ao criterio complementario establecido polo noso instituto, obteríase un punto se o alumno solicita praza para un curso que lle corresponde por idade.

5.- Documentación a presentar:

Aínda que a documentación relativa ao baremo pode presentarse máis tarde (ver apartado1), recomendamos presentala coa solicitude de reserva xa que vos aforrades o ter que vir máis veces polo centro. Así, a documentación sería:

 • Copia do DNI do alumno, libro de familia ou outro documento acreditativo da súa idade.
 • Copia do DNI, NIE ou pasaporte de todos os membros computables da unidade familiar.
 • Certificado de matrícula do curso actual.
 • Só para primeiro de bacharelato: certificación académica de 3º de ESO (tamén o certificado de matrícula do curso actual).
 • Para a proximidade do domicilio familiar ao centro: volante histórico de convivencia.
 • Para a proximidade do lugar de traballo ao centro: certificado da empresa.
 • Condición de familia monoparental: certificación de recoñecemento da Dirección xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas.
 • Valoración da renda da unidade familiar: deberán facer constar na solicitude a suma das casiñas da base impoñible xeral e base impoñoble de aforro do exercicio fiscal 2019, dividida polos membros da unidade familiar.
 • Sentenza xudicial de separacion ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

Se queredes coñecer a oferta educativa do noso centro podedes chamarnos por teléfono (886120490) ou enviarnos un correo electrónico (ies.republica.uruguai@edu.xunta.gal). Sabemos que sodes moitos os que vos puxestes en contacto connosco, pedimos desculpas se a algún de vos aínda non lle contestamos, irémolo facendo ao longo destes días.

Enlaces de interese:

Distribuir contido