Iniciar sesión

Secretaría virtual

Que é unha sección bilingüe

Información xeral

Unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun xeito bilingüe: na lingua cooficial que corresponda (castelán ou galego) e nunha lingua estranxeira (no noso caso o inglés).

No noso centro temos seccións bilingües en todos os cursos da ESO:

  • No primeiro curso nas materias de Educación Física e Xeografía e Historia.
  • No segundo curso nas materias de Educación Física, Xeografía e Historia, Física e Química e Tecnoloxía.
  • No terceiro curso nas materias de Educación Física, Xeografía e Historia e Tecnoloxía.
  • No cuarto curso nas materias de Educación Física, Xeografía e Historia e Tecnoloxía.

Se queredes saber como se traballa nas Seccións Bilingües podedes botarlle unha ollada ao apartado: "feito polas Seccións Bilingües".

 

Distribuir contido