Iniciar sesión

Secretaría virtual

Axudas Cruz Vermella

Un ano máis, Cruz Vermella continúa ofrecendo apoio ás familias daqueles nenos e nenas que teñan dificultades para adquirir o material escolar ou inclusive os libros de texto, complementando a bolsa da Xunta de Galicia, solicitude imprescindible para optar a esta campaña. As solicitudes recolleranse na Asemblea da Cruz Vermella de Vigo do 20 ó 30 de xuño (non se recollen no instituto).

A documentaciónimprescindible a presentar para facer a solicitude é a seguinte: volante de empadronamento conxunto, Libro de familia, fotocopia do DNI-NIE-PASAPORTE dos adultos, última nómina, certificados de ingresos de tódolos adultos (Seguridade Social, SEPE e Xunta), copia da solicitude de beca e contrato de aluger.

Cruz Vermella só facilitará axudas de carácter material e non terá en conta as marcas específicas.