Skip to Content

Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía curso 2022-2023

Profesores

 • Sibila González Fernández (Xefa do Departamento) - sibilagonzalez.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es
 • María Dolores Paz Queiruga - mariapqueiruga.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es
 • Ramón Pasandín Regueira - ramonpasandin.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es 

Cursos

 • Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO
 • Tecnoloxía: 2º e 4º ESO
 • Educación Dixital 3º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía e Enxeñaría I: 1º Bacharelato

Libros de texto

CURSO

MATERIA

LIBRO

1º ESO

Tecnoloxía e Dixitalización

"Tecnología y digitalización A". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2759-1

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7

3º ESO

 

Educación Dixital

 

Sen libro. Material eleborado polo profesor,

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, R. Alujas y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

Tecnoloxía e Enxeñería I

"Tecnología e ingeniería. 1º Bachillerato". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2776-8

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-698-6114-1

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Tecnología Industrial II". Paraninfo

ISBN 978-84-283-3308-5

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

Programación Didáctica

Programación Didáctica curso 2022-2023 LOMCE

Tecnoloxía e Enxeñería 1º Bach

Actividades

Departamento de Tecnoloxía curso 2021-2022

Profesores

Cursos

 • Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial II: 2º Bacharelato

Libros de texto

CURSO

MATERIA

LIBRO

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7.

3º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 3” X. Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5757-1

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, R. Alujas y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

Tecnoloxía Industrial I

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-678-2730-9

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

Programación Didáctica

Programación Didáctica curso 2021-2022

Adaptación Programación Didáctica  á Orde do 25 de xaneiro de 2022

Actividades

Visita: Estación de depuración de augas residuais – EDAR Bens

Para o alumnado de 4º ESO de Tecnoloxía e de 1º e 2º Bacharelato de Tecnoloxía Industrial.

Datas:

  • 10/03/22: 4º ESO A, 2º BAC B
  • 31/03/22: 4º ESO C, 1º BAC B

Visita: Parque eólico experimental de Sotavento

Para o alumnado de 3º e 4º ESO de Tecnoloxía e 1º e 2º Bacharelato de Tecnoloxía Industrial.

Datas:

  • 11/01/22: 3º ESO A, 3º ESO B, 4º ESO A

  • 18/01/22: 3º ESO C, 4º ESO C, 1º BAC B, 2º BAC B

Visita: Inditex

Para o alumnado de 1º e 2º Bacharelato de Tecnoloxías da Información e da Comunicación.

Participación nos Talleres maker@domus

Para o alumnado de 2º e 4º ESO de Tecnoloxía. Participarán en diversos talleres en función da oferta da Domus e as restricións vixentes.

Departamento de Tecnoloxía curso 2020-2021

Profesores

Cursos

 • Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial II: 2º Bacharelato

Libros de texto

CURSO

MATERIA

LIBRO

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7.

3º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 3” X. Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5757-1

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, R. Alujas y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

1º BAC

Tecnoloxía Industrial I

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-678-2730-9

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Programación Didáctica

Programación Didáctica curso 2020-2021

Actividades

Adaptación da Programación do departamento de Tecnoloxía

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

2º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

TICS II

1º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

TICS I

4º ESO

TECNOLOXÍA 4º ESO ACADÉMICAS [Detectado erro e actualizada o 18/05]

TECNOLOXÍA 4º ESO APLICADAS

TICS

3º ESO

TECNOLOXÍA

PMAR

PENDENTES

2º ESO

TECNOLOXÍA

Aviso ante a suspensión da actividade lectiva por pandemia covid-19

2º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

Dirixirse á aula virtual do centro. Creouse un curso novo, 2º BAC TIN II - Serafín Ledo, no que o alumnado xa está matriculado. Xa está dispoñible a segunda parte das actividades resoltas. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado. Calquera incidencia comunicala por correo electrónico ao profesor.

TICS II

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

1º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

Repasar temas pendentes de exame, para realizalo á maior brevidade.

Dirixirse ao curso 1º BAC TIN I - Serafín Ledo da aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado.

TICS I

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

4º ESO

TECNOLOXÍA 4º ESO A

Dirixirse ao curso 4º ESO TECNOLOXÍA - ACADÉMICAS - Serafín Ledo da aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado.

TECNOLOXÍA 4º ESO B

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

TICS 4º ESO

Repasar os temas 4 e 5 do libro de texto. Completar as actividades do tema 5 ata a actividade 6 incluída.

A maiores crear unha imaxe interactiva con oito puntos de interese. Tema libre a elixir.

3º ESO

TECNOLOXÍA

Dirixirse ao curso 3º ESO TECNOLOXÍA - Serafín Ledo ou 3º ESO TECNOLOXÍA PMAR - Serafín Ledo da aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado.

2º ESO

TECNOLOXÍA

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

Contacto

Serafín Ledo: ledoaraujoserafin@gmail.com

Sibila González: sgfernandez00@gmail.com

Sonia Bermúdez: bermudezcouceiro@edu.xunta.es

Actividades curso 2019-2020

"GIRL STEM: derrubando estereotipos"
Organizado por AGASOL e AMTEGA

 • Data: 4/10/19
 • Lugar: Auditorio Sede Afundación
 • Alumnado: 3º ESO
 • Ponente: Montserrat Guardia (Directora General Fundación Alastria Blockchain)

Montserrat Guardia  | Gran experta en blockchain, unha das tecnoloxías que maior impacto social terá nos próximos anos, é neste momento a directora xeral de Alastria, o consorcio de Blockchain no que participan máis de 420 membros de primeira liña procedentes da industria, o sector público e o mundo académico de España. Acumula máis de 20 anos traballando en novas tecnoloxías e participando na transformación dixital de grandes compañías, como Technip, SchlumbergerSema, e de grandes eventos, como os Xogos PanAmericanos 2007 e o Mundial de Fútbol de 2002.

Departamento de Tecnoloxía curso 2019-2020

 Profesores:

 Cursos:

 • Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial II: 2º Bacharelato

 Libros de texto:

CURSO

MATERIA

LIBRO

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7.

3º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 3” X. Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5757-1

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

1º BAC

Tecnoloxía Industrial I

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-678-2730-9

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Apuntes/Recursos/Actividades

Apuntes

Aula virtual: Tecnoloxía

Actividades

Charla de STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas)

 • Data: 4/10/19
 • Alumnado: 3º ESO

 

Charla de STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas)

04/10/2019 11:00
04/10/2019 13:00

Alumnado de 3º de ESO

Charla de STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas)

04/10/2019 11:00
04/10/2019 13:00

Alumnado de 3º de ESO

Departamento de Tecnoloxía curso 2016-2017

 Profesores:

 Cursos:

 • Programación: 2º ESO
 • Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial II: 2º Bacharelato

 

 Libros de texto:

CURSO

MATERIA

LIBRO

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I”Àgueda, Y. Argemí y otros Casals. 978-84-218-5755-7.

2º ESO

 

Programación

Non hai libro de texto.

3º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 3” X. Àgueda, Y. Argemí y otros Casals

978-84-218-5757-1

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, Argemí y otros Casals

978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

1º BAC

Tecnoloxía Industrial I

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro.Ed.Anaya.

ISBN 978-84-678-2730-9

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Tecnoloxía Industrial II J. A. Fidalgo y otros Ed. Paraninfo

ISBN 978-84-283-3308-5

2º BAC

TIC II

 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación II Alberto Bautista y otros. Ed.Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2.

 Apuntes/Recursos/Actividades

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut