Skip to Content

DATAS MATRÍCULA CURSO 2023-2024

Os días asignados a cada curso para entregar o impreso de matrícula e a documentación solicitada serán os seguintes:

- 1º/2º Bacharelato: 26, 27 e 28 de xuño

- 3º/4º de ESO: 29 e 30 de xuño

- 1º/2º de ESO: 3 e 4 de xullo

- Os días 5, 6 e 7 de xullo poderanse matricular aqueles alumnos/as que non poidan formalizar a matrícula nas datas indicadas.

IMPORTANTE: para a elección de materias optativas terán prioridade os alumnos/as que se matriculen nas datas asignadas ao seu curso. As materias propias da modalidade non son consideradas materias optativas. As materias de 4 horas e a alternativa á relixión - 1 hora- deberán ser numeradas por orde de preferencia. Serán asignadas sempre que seña posible en función da dispoñibilidade de profesorado e das aulas nas que serán impartidas. No caso de que non poda ser así o alumnado será ordeado alfabéticamente comezando por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra V. Todo isto coa excepción daquelas optativas de 2º de Bacharelato que sexan continuación doutra de 1º de Bacharelato, xa que neste caso terá prioridade aquel alumno/a que a cursara en primeiro.

O HORARIO de entrega da documentación na Secretaría para todos os días será desde as

10:00 ata as 13:00 horas.

IMPRESOS: teñen que presentar o impreso de matrícula (coa documentación que especifica este) e o das autorizacións.

ESO BACHARELATO

IMPRESO MATRÍCULA

IMPRESO AUTORIZACIÓNS

IMPRESO MATRÍCULA PRIMEIRO DE BACHARELATO

IMPRESO MATRÍCULA SEGUNDO DE BACHARELATO

IMPRESO AUTORIZACIÓNSpage | by Dr. Radut