Skip to Content
 
 
 

Vicedirección

MEMORIA DAS ACTIVIDADES FEITAS AO LONGO DO CURSO 2022/23


2023-2024

1- Folla de solicitude de actividade

O seguinte documento, debe ser completado polo profesor organizador da actividade, e envíado por correo a vicedireccion@iesmonelos.edu.es, ou entregado persoalmente en Vicedirección para ter constancia da mesma. 

2- Modelo de autorización

No caso de que a actividade requira unha autorización complementaria á xa presentada ao comezo do curso escolar, poderá utilizarse o seguinte modelo.

 

3- Abono da actividade

O seguinte documento debe ser entregado en Secretaría, antes da data da actividade, xunto ao listado dos alumnos participantes.

 

Programación de Actividades Complementarias e Extraescolarespage | by Dr. Radut