Skip to Content

 

Matemáticas

Departamento de Matemáticas. Curso 2018-19

Profesores:

Pendentes de 1º Bach.: 

                      

Recomendacións:

 • Repaso dos exercicios resoltos de cada tema.
 • Realizar os exercicios propostos dos temas do libro.
 • Facer a autoavaliación dos temas (solucións ao final do libro e disco).
 • Exercicios propostos por bloque temático (solucións ao final do libro e disco).

Unha guía de problemas poden ser os seguintes arquivos:

Materias:

 • Matemáticas 1º ESO. Agrupamentos. Reforzos
 • Matemáticas 2º ESO. Agrupamentos. Reforzos
 • Matemáticas 3º ESO. Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Agrupamentos.
 • Matemáticas 4º ESO (Académicas)
 • Matemáticas 4º ESO (Aplicadas)
 • Matemáticas I e II. Bacharelato científico-técnico.
 • Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I e II . Bacharelato de CC.SS.
 • Métodos Estatísticos e numéricos. 2º de Bacharelato
Libros de texto: ESO Libros de texto: BACHARELATO

Matemáticas 1º ESO. 2015. Editorial Anaya.

Matemáticas 2º ESO. 2016. Editorial Anaya.

Matemáticas 3º ESO. 2015. Editorial Anaya.

Matemáticas 4º ESO (Académicas). 2016. Editorial Anaya

Matemáticas 4º ESO (Aplicadas). 2016. Editorial Anaya

Matemáticas I. Galicia. 2015. Anaya

Matemáticas II. Galicia. 2016. Anaya

Matemáticas aplicadas ás CC.SS.I. Galicia. 2015. Anaya

Matemáticas aplicadas ás CC.SS.II. Galicia. 2016. Anaya

Programación de ESO                          Temporalización ESO

Programación de Bacharelato               Temporalización Bacharelato

(Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, minimos esixibles, instrumentos de avaliación en ESO e Bacharelato, temporalización...)

Distribuir contido


by Dr. Radut