Skip to Content

 

Matemáticas

Departamento de Matemáticas. Curso 2021-2022

Profesor@s:

   O Departamento de Matemáticas, na súa reunión do 7 de febreiro de 2019 acordou nomear ao departamento co nome do que fora Director, Xefe de estudos e Xefe deste Departamento:

Antón Otero Baamonde "Tonón"

Foto de Tonón

   Para saber da súa vida e obra podes consultar os seguintes documentos:

 • Cartel (tamaño A1), por Gonzalo Temperán.

Pendentes de Matemáticas I e Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I

Material de Repaso na aula virtual

 

Materias:

 • Matemáticas 1º ESO. Reforzos
 • Matemáticas 2º ESO. Reforzos
 • Matemáticas 3º ESO (Académicas)
 • Matemáticas 3º ESO (Aplicadas)
 • Matemáticas 4º ESO (Académicas)
 • Matemáticas 4º ESO (Aplicadas)
 • Matemáticas I e II. Bacharelato científico-técnico.
 • Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I e II . Bacharelato de CC.SS.
 • Métodos Estatísticos e numéricos. 2º de Bacharelato
Libros de texto: ESO Libros de texto: BACHARELATO

Matemáticas 1º ESO. 2015. Editorial Anaya.

Matemáticas 2º ESO. 2016. Editorial Anaya.

Matemáticas 3º ESO. 2015. Editorial Anaya.

Matemáticas 4º ESO (Académicas). 2016. Anaya

Matemáticas 4º ESO (Aplicadas). 2016. Anaya

Matemáticas I. Galicia. 2015. Anaya

Matemáticas II. Galicia. 2016. Anaya

Matemáticas aplicadas ás CC.SS.I. Galicia. 2015. Anaya

Matemáticas aplicadas ás CC.SS.II. Galicia. 2016. Anaya

Programación de ESO                          Temporalización ESO

Programación de Bacharelato               Temporalización Bacharelato

(Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, minimos esixibles, instrumentos de avaliación en ESO e Bacharelato, temporalización...)

Información de contacto

Contacto:

AULA VIRTUAL do IES Monelos

e-mail: jaimelamas.matematicas@iesmonelos.edu.es

Horario de atención a familias:   Martes, 10:30 a 11:20.

Contacto Victor Pereira (Matemáticas)

Datos contacto e hora de titoría

 • Datos de contacto:

 • Hora de atención a pais:

  • Os venres de 11:20 a 12:10

  • A atención a pais será preferiblemente telefónica

 • Medio de difusión de contidos ó alumnado:
  • A través da plataforma Google Classroom 

Distribuir contido


by Dr. Radut