Skip to Content

 

Matemáticas

Departamento de Matemáticas. Curso 2017-18

Profesores:

Pendentes de 1º Bach.: 

                            

Recomendacións:

 • Repaso dos exercicios resoltos de cada tema.
 • Realizar os exercicios propostos dos temas do libro.
 • Facer a autoavaliación dos temas (solucións ao final do libro e disco).
 • Exercicios propostos por bloque temático (solucións ao final do libro e disco).

Unha guía de problemas poden ser os seguintes arquivos:

Materias:

 • Matemáticas 1º ESO. Agrupamentos. Reforzos
 • Matemáticas 2º ESO. Agrupamentos. Reforzos
 • Matemáticas 3º ESO. Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Agrupamentos.
 • Matemáticas 4º ESO (Académicas)
 • Matemáticas 4º ESO (Aplicadas)
 • Matemáticas I e II. Bacharelato científico-técnico.
 • Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I e II . Bacharelato de CC.SS.
 • Métodos Estatísticos e numéricos. 2º de Bacharelato
Libros de texto: ESO Libros de texto: BACHARELATO

Matemáticas 1º ESO. 2015. Editorial Anaya.

Matemáticas 2º ESO. 2016. Editorial Anaya.

Matemáticas 3º ESO. 2015. Editorial Anaya.

Matemáticas 4º ESO (Académicas). 2016. Editorial Anaya

Matemáticas 4º ESO (Aplicadas). 2016. Editorial Anaya

Matemáticas I. Galicia. 2015. Anaya

Matemáticas II. Galicia. 2016. Anaya

Matemáticas aplicadas ás CC.SS.I. Galicia. 2015. Anaya

Matemáticas aplicadas ás CC.SS.II. Galicia. 2016. Anaya

Programación de ESO                          Temporalización ESO

Programación de Bacharelato               Temporalización Bacharelato

(Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, minimos esixibles, instrumentos de avaliación en ESO e Bacharelato, temporalización...)

2º ESO_TEMA 6_EXPRESIÓNS ALXEBRAICAS

Déixovos adxuntos catro boletíns con exercicios prácticos sobre o tema 6 de Expresións Alxebraicas. Nalgúns casos tedes a solución no propio boletín e, no caso da 3ª proposta de actividades, vola puxen noutro documento a maiores. 

Se tedes calquer dúbida sobre algún exercicio, non dubidedes en consultarme. Tamén vos ofrezo a corrección das actividades das que non vos facilito a solución.

Anímovos a facelos!

CALENDARIO EXAMES

No seguinte arquivo visualizaranse os exames de Matemáticas que iremos marcando no trascurso do curso.

MATERIAS PENDENTES_MATEMÁTICAS 1º ESO

Para aqueles estudantes que teñan Matemáticas de 1º de ESO como materia pendente, a continuación engádense os boletíns que deberán entregar por trimestre para poder realizalas probas parciais segundo se indica no seguinte calendario.

Distribuir contido


by Dr. Radut