Skip to Content
 

blogue desgfernandez

Departamento de Tecnoloxía curso 2023-2024

Profesoras

 • Sibila González Fernández (Xefa do Departamento) - sibilagonzalez.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es
 • María Dolores Paz Queiruga - mariapqueiruga.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es
 • Laura Pascual García- laurapascual.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es 

Libros de texto

CURSO

MATERIA

LIBRO

1º ESO

Tecnoloxía e Dixitalización

"Tecnología y digitalización A". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2759-1

2º ESO

 

Tecnoloxía e Dixitalización

"Tecnología y digitalización B". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2778-2

3º ESO

 

Educación Dixital

 

Sen libro. Material eleborado polo profesor.

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

"Tecnología 4º ESO". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-3974-7

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

4º ESO

 

Dixitalización

"Digitalización. 4º ESO". Anaya

ISBN 978-84-143-3233-7

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

Tecnoloxía e Enxeñería I

"Tecnología e ingeniería. 1º Bachillerato". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2776-8

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-698-6114-1 

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

"Tecnología e ingeniería. 2º Bachillerato". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-3986-0

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-8513-0

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

Cursos e materias

 • Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO
 • Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO
 • Educación Dixital 3º ESO
 • Tecnoloxía: 4º ESO
 • Dixitalización: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía e Enxeñaría I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía e Enxeñaría II: 2º Bacharelato

Programacións Didácticas

As programacións didácticas dos cursos pares estarán dispoñibles a partir do 1 de decembro.

Actividades

Departamento de Tecnoloxía curso 2022-2023

Profesores

 • Sibila González Fernández (Xefa do Departamento) - sibilagonzalez.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es
 • María Dolores Paz Queiruga - mariapqueiruga.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es
 • Ramón Pasandín Regueira - ramonpasandin.tecnoloxia@iesmonelos.edu.es 

Cursos

 • Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO
 • Tecnoloxía: 2º e 4º ESO
 • Educación Dixital 3º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía e Enxeñaría I: 1º Bacharelato

Libros de texto

CURSO

MATERIA

LIBRO

1º ESO

Tecnoloxía e Dixitalización

"Tecnología y digitalización A". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2759-1

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7

3º ESO

 

Educación Dixital

 

Sen libro. Material eleborado polo profesor,

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, R. Alujas y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

Tecnoloxía e Enxeñería I

"Tecnología e ingeniería. 1º Bachillerato". McGraw Hill.

ISBN 978-84-486-2776-8

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-698-6114-1

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Tecnología Industrial II". Paraninfo

ISBN 978-84-283-3308-5

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Consultar ao inicio do curso se o profesor/a empregará o libro de texto.

Programación Didáctica

Programacións LOMCE 2º ESO - 4º ESO - 2º BAC

Programación Didáctica curso 2022-2023 LOMCE [Adaptación á Orde do 27 de decembro de 2022]

Programacións LOMLOE

Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO [Adaptación á Orde do 27 de decembro de 2022]

Educación Dixital 3º ESO [Adaptación á Orde do 27 de decembro de 2022]

Tecnoloxía e Enxeñería 1º BAC

TIC I º BAC

Actividades

Concurso: Ciberseguridade no Cole

Taller: A maxia da robótica

Exposición: “AI: MORE THAN HUMAN”, AFundación

Visita: CESGA

Visita: Industria de carpintaría de aluminio ALUMAN

Charla UDC: "A miña casa está feita de plástico" de Manuel F. Herrador

Visita: ETAP A Telva

Visita: CITEEC

Charla: "Gentech" por Daniel Touriño de Altia

Departamento de Tecnoloxía curso 2020-2021

Profesores

Cursos

 • Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial II: 2º Bacharelato

Libros de texto

CURSO

MATERIA

LIBRO

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7.

3º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 3” X. Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5757-1

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, R. Alujas y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

1º BAC

Tecnoloxía Industrial I

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-678-2730-9

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Programación Didáctica

Programación Didáctica curso 2020-2021

Actividades

Adaptación da Programación do departamento de Tecnoloxía

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

2º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

TICS II

1º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

TICS I

4º ESO

TECNOLOXÍA 4º ESO ACADÉMICAS [Detectado erro e actualizada o 18/05]

TECNOLOXÍA 4º ESO APLICADAS

TICS

3º ESO

TECNOLOXÍA

PMAR

PENDENTES

2º ESO

TECNOLOXÍA

Aviso ante a suspensión da actividade lectiva por pandemia covid-19

2º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

Dirixirse á aula virtual do centro. Creouse un curso novo, 2º BAC TIN II - Serafín Ledo, no que o alumnado xa está matriculado. Xa está dispoñible a segunda parte das actividades resoltas. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado. Calquera incidencia comunicala por correo electrónico ao profesor.

TICS II

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

1º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

Repasar temas pendentes de exame, para realizalo á maior brevidade.

Dirixirse ao curso 1º BAC TIN I - Serafín Ledo da aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado.

TICS I

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

4º ESO

TECNOLOXÍA 4º ESO A

Dirixirse ao curso 4º ESO TECNOLOXÍA - ACADÉMICAS - Serafín Ledo da aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado.

TECNOLOXÍA 4º ESO B

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

TICS 4º ESO

Repasar os temas 4 e 5 do libro de texto. Completar as actividades do tema 5 ata a actividade 6 incluída.

A maiores crear unha imaxe interactiva con oito puntos de interese. Tema libre a elixir.

3º ESO

TECNOLOXÍA

Dirixirse ao curso 3º ESO TECNOLOXÍA - Serafín Ledo ou 3º ESO TECNOLOXÍA PMAR - Serafín Ledo da aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información. Poden acceder co seu nome de usuario e contrasinal habitual ou como convidado.

2º ESO

TECNOLOXÍA

Dirixirse á aula virtual do centro para ver as actividades. No foro de novas do curso estará dispoñible toda a información.

Contacto

Serafín Ledo: ledoaraujoserafin@gmail.com

Sibila González: sgfernandez00@gmail.com

Sonia Bermúdez: bermudezcouceiro@edu.xunta.es

Actividades curso 2019-2020

"GIRL STEM: derrubando estereotipos"
Organizado por AGASOL e AMTEGA

 • Data: 4/10/19
 • Lugar: Auditorio Sede Afundación
 • Alumnado: 3º ESO
 • Ponente: Montserrat Guardia (Directora General Fundación Alastria Blockchain)

Montserrat Guardia  | Gran experta en blockchain, unha das tecnoloxías que maior impacto social terá nos próximos anos, é neste momento a directora xeral de Alastria, o consorcio de Blockchain no que participan máis de 420 membros de primeira liña procedentes da industria, o sector público e o mundo académico de España. Acumula máis de 20 anos traballando en novas tecnoloxías e participando na transformación dixital de grandes compañías, como Technip, SchlumbergerSema, e de grandes eventos, como os Xogos PanAmericanos 2007 e o Mundial de Fútbol de 2002.

Departamento de Tecnoloxía curso 2019-2020

 Profesores:

 Cursos:

 • Tecnoloxía: 2º, 3º e 4º ESO
 • TICS: 4º ESO
 • TICS I: 1º Bacharelato
 • TICS II: 2º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial I: 1º Bacharelato
 • Tecnoloxía Industrial II: 2º Bacharelato

 Libros de texto:

CURSO

MATERIA

LIBRO

2º ESO

 

Tecnoloxía

“Tecnología I” Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5755-7.

3º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 3” X. Àgueda, Y. Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-5757-1

4º ESO

 

Tecnoloxía

 

“Tecnología 4” X. Àgueda, Argemí y otros. Casals.

ISBN 978-84-218-6099-1

4º ESO

 

TIC

“Tecnologías de la Información y la Comunicación” Proyecto SABER HACER, Serie CONSTRUYE. Ed. Santillana

ISBN 978-84-680-3791-2

1º BAC

Tecnoloxía Industrial I

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

1º BAC

TIC I

“Tecnologías de la Información y de la Comunicación I” Alberto García y otro. Ed. Anaya.

ISBN 978-84-678-2730-9

2º BAC

Tecnoloxía Industrial II

Sin libro de texto. Apuntes e actividades do profesor.

2º BAC

TIC II

 

"Tecnoloxías da Información e da Comunicación II" Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya

ISBN 978-84-698-1307-2

Apuntes/Recursos/Actividades

Apuntes

Aula virtual: Tecnoloxía

Actividades

Charla de STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas)

 • Data: 4/10/19
 • Alumnado: 3º ESO

 

Distribuir contido


by Dr. Radut