Skip to Content

Adaptación da Programación do departamento de Tecnoloxía

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

2º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

TICS II

1º BACHARELATO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

TICS I

4º ESO

TECNOLOXÍA 4º ESO ACADÉMICAS [Detectado erro e actualizada o 18/05]

TECNOLOXÍA 4º ESO APLICADAS

TICS

3º ESO

TECNOLOXÍA

PMAR

PENDENTES

2º ESO

TECNOLOXÍA

AdxuntoTamaño
Adaptación programación_TEC 2ESO.pdf105 KB
Adaptación programación_TEC 3 ESO PENDENTE.pdf83.33 KB
Adaptación programación_TEC 3ESO PMAR.pdf103.66 KB
Adaptación programación_TEC 3ESO.pdf103.59 KB
Adaptación programación_TEC 4ESO APLICADAS.pdf105.54 KB
Adaptación programación_TIC 4º ESO.pdf108.07 KB
Adaptación programación_TICS I.pdf104.99 KB
Adaptación programación_TICS II.pdf107.75 KB
Adaptación programación_TIN I.pdf106.36 KB
Adaptación programación_TIN II.pdf104.78 KB
Adaptación programación_TEC 4ESO ACADÉMICAS_r.pdf105.01 KB


blog | by Dr. Radut