Saltar navegación.
Inicio

Benvidas á nosa web

Rúa do Camballón, nº24, 36590- Vila de Cruces (Pontevedra)
Tlfno.: 886151731    Fax: 886151739
ies.marco.camballon@edu.xunta.gal 
   
 

Proceso de admisión para o curso 2024/25 e postos vacantes

O alumnado procedente de centros adscritos, que presentou reserva de praza neste instituto, resultou admitido. Pode consultarse a listaxe de admitidos no taboleiro situado no interior do centro. 

O prazo de solicitude de admisión para o alumnado que non procede dos centros adscritos, abrangue do 1 e 20 de marzo de 2024. Nos documentos adxuntos pódense descargar os impresos para realizar a admisión, asi como as prazas vacantes no noso centro. 

Premendo en "Leer máis" pódense consultar os prazos destacados a ter en conta no procedemento de admisión e a lexislación que regula o proceso. 

I Prêmio Escolar Internacional de Livro de Cordel

A literatura de cordel é um género de literatura popular em verso. Recebe o seu nome dos chamados pregos ou livros de cordel. É um género com dimensão oral e escrita.

O Camballón vence en Valadares

O pasado 24 de novembro o IES Marco do Camballón venceu no Encontro Escolar Provincial de Regueifa de Valadares. O noso instituto conseguir clasificar cinco regueifeiras na semifinal Parabésn ás regueifeiras e regueifeiros do Camballón, que cursan unha materia optativa de "Regueifa e mprovisación oral en verso" en segundo da ESO, e manteñen un "Clube da Regueifa" e mais unha liga non competitiva de regueifa "RegueiChampións".
Alumno de regueifa no Valadares

Alumno do Camballón acada a medalla de ouro no campeonado Galicia Skills

O alumno, Sergio López, do segundo curso do Ciclo de Soldadura e Calderería, foi premiado co primer premio, medalla de ouro, na categoría de soldadura dentro campionato galego de FP Galicia Skills.

Gañador e profesor

Galiciaskills é o campionato galego da formación profesional que se celebra cada dous anos e consiste no desenvolvemento dunha serie de competicións relacionadas coas distintas especialidades da formación profesional, nas que os participantes han demostrar a súa competencia profesional e medir as súas destrezas con alumnado de distintos centros de Galicia na realización das correspondentes probas.

Como gañador do campeonato, na categoría de soldadura, Gabriel representará a Galicia no campionato nacional Spainskills. 

Este premio é unha gran alegría para todo o instituto, e un recoñecemento da labor realizada polo profesorado do ciclo de soldadura.

Faro de Vigo: Los más habiles de la clase

La Voz de Galicia: Galicia Skills 2023

Plan de Pendentes 23-24: Información e datas

               A partir da próxima semana ponse en marcha o Plan de Pendentes. Este plan está pensando para facilitar ao alumnado a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores. Permite levar un seguimiento máis detallado de cada caso e actuar dunha maneira máis personalizada co alumnado 

O plan consiste na entrega de 12 tarefas, ao longo de todo o curso, e de ata dúas probas escritas

Notificación de folga do alumnado para o venres 23 de setembro.

Notifícase que o alumnado, a través do seus representantes, solicitaron por escrito unha inasistencia colectiva a clase (folga) para o día 22 de setembro do 2023.

Aqueles alumnos que exerzan o seu dereito deben traer cuberto e firmado polos seus pais o documento adxunto.

Inicio curso 2023-2024

O día 11 de setembro comeza o curso 2023-24. De 9.00 a 9.50 h, o alumnado reunirarse na aula co profesorado responsable de cada titoría, onde se lles facilitará o horaro así como varias informacións sobre o funcionamento e organización do centro. A partir das 9.50 h seguirán as clases segundo o horario.

O alumnado deberá agardar na porta asignada a ser chamado para a súa entrada ao edificio do centro. Accesos:

  • Porta 1: Alumnado CM Atención a persoas en situación de dependencia
  • Porta 2: Alumnado 1º e 2º ESO
  • Porta 3: Alumnado 3º ESO e CM Soldadura e Caldeiraría
  • Porta 4: Alumnado 4º ESO, BAC e FPB

Libros de texto para o curso 2023-24

Nos documentos adxuntos pode consultarse a listaxe de libros de texto para os cursos da ESO e Bacharelato para o próximo ano académico 2023-24. 

Os cheques para material escolar para os cursos da ESO serán entregados ao comezo de curso. Asemade, recordamos que non se dispón actualmente de banco de libros do centro. 

Na Formación Profesional de grao básico e medio, o profesorado dos distintos módulos dará as indicacións ao alumnado sobre a adquisición de libros de texto ao inicio do curso.

Publicamos o sexto número da revista Marco Numérico

No curso 2017-18, o departamento de matemáticas arrincou coa publicación matemática Marco Numérico, co obxectivo de recoller os traballos de investigación matemática realizados polo alumnado no centro. Desde entón atravesamos algunhas dificultades que puxeron en cuestión a súa continuidade. Con todo, ao cabo fomos quen de chegar até o sexto número que publicamos no presente curso 2022-23.

Este volume recolle artigos de investigación realizados polo alumnado da materia Métodos estatísticos e numéricos de 2º BAC. Os traballos que se recollen son os seguintes:

- Aplicación das cadeas de Markov á meteoroloxía do mundo de Oz.

- Aplicación das cadeas de Markov nun poema de Rosalía de Castro.

- Métodos numéricos aplicados á resolución da ecuación de onda estacionaria.

- Integración numérica: métodos das sumas, do trapecio e regra de Simpson.

Como novidade, este é o primeiro número que conta cun limiar cunha antiga alumna do centro. Trátase de Noelia García García, enxeñeira informática que participou cos varios artigos no primeiro número da revista.

 

 

 

 

Distribuir contido