Saltar navegación.
Inicio

Linguas clásicas

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Nonito Rodríguez Iglesias (xefe do departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programación curso 2022-2023

Xúntanse as programacións didácticas para a súa consulta

Distribuir contido