Saltar navegación.
Inicio

Francés

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Ana Mª Formoso Remesar (xefa de departamento)

Programación Francés 2022-2023

Xúntase programacións do departamento de Francés para o curso 2022-23

Programación Francés Segunda Lingua Estranxeira - ESO e 1ºBAC - curso 2020/2021

Programación Francés Segunda Lingua Estranxeira - ESO e 1ºBAC - curso 2020/2021

Anexo adaptación da programación de francés á educación non presencial - 2020/2021

Anexo adaptación da programación de francés á educación non presencial curso 2020/2021

Documentos: Modificación da programación didáctica de francés de 1º, 2º, 3º, 4º da ESO, e de 1º e 2º Bacharelato

Rógase a consulta de dúbidas a través do correo gmail de contacto da profesora:

anaprofrances@gmail.com

Aclaración para o alumnado en xeral:

as cualificacións das tarefas de repaso, reforzo, recuperación e ampliación durante o período de confinamento, farase no caderno de notas da profesora, na aula virtual só se farán correccións oportunas.

 

Adaptación da Programación Didáctica do Departamento de Francés (curso académico 2019-2020)

Modificación da programación anual da materia de Francés Segunda Lingua Estranxeira.

Esta modificación afecta a tódolos cursos da ESO e de BACHARELATO e realízase polos seguintes motivos :

Programación Didáctica: Francés Segunda Lingua Estranxeira (cursoacadémico 2019-2020)

Programación anual do departamento de francés (2019-2020)

Blog da profesora do departamento de francés

 

Sorriso www.chicfle.blogspot.com

 

Distribuir contido