Saltar navegación.
Inicio

Lingua galega

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Eladia Diéguez Vázquez (xefa de departamento)

Xosé Luís González Sende

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programacións Didácticas - Curso 2022-23

Xúntase para a súa consulta as programacións didácticas das materias impartidas polo departamento de L. Galega no curso 2022-23

Programacións departamento de lingua galega

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS ADAPTADAS MAIO 2020

Programación 2020-2021

Nos arquivos anexos pódese consultar a programación das distintas materias do departamento para este curso.

"Galiza livre do coronavirus". Brigada de trabalhos especiais.

Galiza libre de coronavirus (5)


Ola, estamos acabando, agora si!

Distribuir contido