Saltar navegación.
Inicio

Orientación

Profesorado do Dpto. de Orientación. Curso 2021-2022

Ana Belén Fernández Porral (orientadora - xefa de departamento)

Paula Martínez Busto (profesora de FOL)

Mª dos Anxos Cabada Rodríguez (profesora de PT)

Eva Mª Lorenzo Castro (profesora de PT)

Programación do Dpto. de Orientación. Curso 2021-2022

Dáse publicidade ás programacións do departamento de orientación para o curso 2021-2022.

Programación do Dpto. de Orientación. Curso 2020-2021

Dáse publicidade ás programacións do departamento de orientación para o curso 2020-2021.

Programación do Dpto. de Orientación. Curso 2019-2020

Dáse publicidade ás programacións do departamento de orientación para o curso 2019-2020.

Distribuir contido