Saltar navegación.
Inicio

Orientación

Profesorado do Dpto. de Orientación. Curso 2023-24

Ana Belén Fernández Porral (orientadora - xefa de departamento)

Paula Martínez Busto (profesora de FOL)

Jorge Rodríguez Serrada (profesor de PT)

Programación do Dpto. de Orientación. Curso 2023-24

Nos documentos adxuntos pódense consultar a programación de pedagoxía terapéutica para o curso actual, así como o plan anual do departamento de orientación, que inclúe en anexos a concreción do plan de acción titorial

Distribuir contido