Saltar navegación.
Inicio

Lingua castelá

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Araceli Costoya Taboada (xefa do departamento)

Iria Piñeiro Sendón

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

PROGRAMACIÓN LCL 2022-23 LOMCE e LOMLOE

 

Catálogo de recomendaciones literarias

Material complementario 2º BACHILLERATO

Para el alumnado de 2ª Bachillerato se añade cuaderno de Morfología que puede completarse de forma voluntaria.

MATERIAIS

Selección de material

Distribuir contido