Saltar navegación.
Inicio

Filosofía

Profesorado do departamento. Curso 2022-23

Zeltia Laya Sánchez (xefa do departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

 

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas das materias do ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programacións didácticas curso 2022-2023

Deixamos as programacións para consulta

PROGRAMACIÓNS DEPARTAMENTO FILOSOFÍA CURSO 21/22

Deixamos as programacións para consulta

PROGRAMACIÓN CURSO 20/21

Aquí podes consultar a programación do Departamento de Filosofía para o curso 20/21. Ao mesmo tempo conta cun Anexo, no cal se especifica o funcionamento das diferentes materias do Departamento no caso de confinamento.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN POLO ESTADO DE ALARMA PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA CURSO 2019-2020

Programación do Departamento de Filosofía para o curso 2019-2020

AULA VIRTUAL

AULA VIRTUAL, DOCUMENTOS DE TODAS AS MATERIAS IMPARTIDAS POLO DEPARTAMENTO CLIC NA IMAXE

IES

ENLACES

Distribuir contido