Saltar navegación.
Inicio

blogue deadmin

Programacións didácticas. Curso 2022-23

Xúntanse as programacións didácticas do departamento de Matemáticas do IES Marco do Camballón para o curso 2022-23. 

No caso das programacións da ESO e atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final nesa etapa, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso. 

Procedemento admisión curso 2024/25. Prazas vacantes.

O alumnado que fixo reserva neste centro para o curso 2024/25 resultou admitido. A listaxe de alumnado admitido pode consultarse no taboleiro do centro

prazo de solicitude de admisión para o alumnado que non procede dos centros adscritos, abrangue do 1 e 20 de marzo de 2023.

Premendo en "Leer máis" pódense consultar os prazos destacados a ter en conta no procedemento de admisión, postos vacantes e a lexislación que regula o proceso. 

Publicamos o sexto número da revista Marco Numérico

No curso 2017-18, o departamento de matemáticas arrincou coa publicación matemática Marco Numérico, co obxectivo de recoller os traballos de investigación matemática realizados polo alumnado no centro. Desde entón atravesamos algunhas dificultades que puxeron en cuestión a súa continuidade. Con todo, ao cabo fomos quen de chegar até o sexto número que publicamos no presente curso 2022-23.
Este volume recolle artigos de investigación realizados polo alumnado da materia Métodos estatísticos e numéricos de 2º BAC. Os traballos que se recollen son os seguintes:
 
- Aplicación das cadeas de Markov á meteoroloxía do mundo de Oz.
- Aplicación das cadeas de Markov nun poema de Rosalía de Castro.
- Métodos numéricos aplicados á resolución da ecuación de onda estacionaria.
- Integración numérica: métodos das sumas, do trapecio e regra de Simpson.
 
Como novidade, este é o primeiro número que conta cun limiar cunha antiga alumna do centro. Trátase de Noelia García García, enxeñeira informática que participou cos varios artigos no primeiro número da revista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de probas finais para ciclos medios

Nesta entrada pódense consultar, no documento adxunto, as datas e horas fixados para as probas finais nos ciclos medios de SOLCA e APSD.

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programación Curso 2023-2024

 

Actualización programacións da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Distribuir contido