Saltar navegación.
Inicio

Física e Química

Profesorado do Departamento. Curso 2022-2023

Mª del Carmen Rey Toja (xefa de departamento)

Cristóbal Manuel Álvarez Quirós

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programacións Física e Química 2022-2023

Programacións ESO e Bacharelato para o curso 2022-2023

Programación Bacharelato modificada segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022

Programación Bacharelato modificada segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022

Programación ESO modificada segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022

Programación ESO modificada segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022

Programación do Departamento de Física e Química

Programación de ESO e Bacharelato para este curso 2021-2022

Materiais Física e Química ESO

Selección de materiais

Enlaces de interese

Formulación e Nomenclatura

Accede á aula virtual do teu curso.

Prácticas Química 2º Bacharelato

Distribuir contido