Saltar navegación.
Inicio

Fondo Social Europeo

O FSE inviste no desenvolvemento dos dous ciclos de formación profesional do centro (CM Soldadura e Caldeiraría e CM de Atención a persoas en situación de dependencia), nos novos itinerarios de 3º e 4º de ESO e no PMAR de 3º de ESO.

Pódese acceder á información desde esta ligazón.