Saltar navegación.
Inicio

Educación física

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Eva Seda Flores (xefa de departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

 Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

PROGRAMACIÓN E:F 2022-2023

PROGRAMACIÓN 2022-2023

Programación de E.F

MODIFICACIÓNS PROGRAMACIÓN DE E.F 2021-2022

PROGRAMACIÓN E.F CURSO 2020-2021

PROGRAMACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE E.F.

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN 2019-2020

PROGRAMACIÓN E.F 2019-2020

PROGRAMACIÓN 2018-2019 DE E.F (DECEMBRO)

PROGRAMACIÓN DE E.F

PROGRAMACIÓN 2018-2019 DE E.F (DECEMBRO)

Distribuir contido