Saltar navegación.
Inicio

Música

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Rubén Noguerol Gómez (xefe de departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Política de privacidade

 

      Privacy Policy

Programacións didácticas curso 2022-2023

Xúntanse as programacións didácticas do departamento para a súa consulta. 

2º ESO e 3º ESO: Criterios de Avaliación e Procedementos de Cualificación curso 2021-2022. Organización mes de xuño

Nos dous arquivos que se xuntan podedes consultar e/ou descargar os criterios de avaliación e os métodos de cualificación que se van aplicar neste curso 2021-2022 nas materias de Música, tanto en 2º como en 3º de ESO.

2º ESO e 3º ESO: Programación 2021-2022

Programación en pdf para 2º ESO e 3ª de ESO para este curso 2021-2022

Guion de estudo. Probas extraodinarias setembro 2020. Música 2º ESO e 3ª ESO

Nos arquivos que se xuntan podedes descargar o guion de traballo para preparar o exame de setembro

Adaptacións Programacións CURSO 2019-2020

Por mor das circunstancias sobrevidas pola pandemia do Covid19, procédese a facer unha adaptación dos contidos e dos estándares da Programación ordinaria, á vez que dos criterios, procedementos e instrumentos de avaliación.

Podedes descargar e ver no pdf que se xunta as adpatacións ás programacións de 2º e 3 de ESO na materia de Música

Guión de estudo para exames de setembro 2º ESO e 3º ESO

Nestes arquivos  que aquí se xuntan podedes consultar o guión de traballo para preparar a materia de cara ao exame de setembro de 2017

MATERIAIS

Selección de materiais

Distribuir contido