Saltar navegación.
Inicio

Música

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Rubén Noguerol Gómez (xefe de departamento)

Programacións didácticas curso 2022-2023

Xúntanse as programacións didácticas do departamento para a súa consulta. 

2º ESO e 3º ESO: Criterios de Avaliación e Procedementos de Cualificación curso 2021-2022. Organización mes de xuño

Nos dous arquivos que se xuntan podedes consultar e/ou descargar os criterios de avaliación e os métodos de cualificación que se van aplicar neste curso 2021-2022 nas materias de Música, tanto en 2º como en 3º de ESO.

2º ESO e 3º ESO: Programación 2021-2022

Programación en pdf para 2º ESO e 3ª de ESO para este curso 2021-2022

Guion de estudo. Probas extraodinarias setembro 2020. Música 2º ESO e 3ª ESO

Nos arquivos que se xuntan podedes descargar o guion de traballo para preparar o exame de setembro

Adaptacións Programacións CURSO 2019-2020

Por mor das circunstancias sobrevidas pola pandemia do Covid19, procédese a facer unha adaptación dos contidos e dos estándares da Programación ordinaria, á vez que dos criterios, procedementos e instrumentos de avaliación.

Podedes descargar e ver no pdf que se xunta as adpatacións ás programacións de 2º e 3 de ESO na materia de Música

Guión de estudo para exames de setembro 2º ESO e 3º ESO

Nestes arquivos  que aquí se xuntan podedes consultar o guión de traballo para preparar a materia de cara ao exame de setembro de 2017

MATERIAIS

Selección de materiais

Concurso "30 Cancións para o día 30 de Xaneiro, día da Paz"

Todos os días 30 de xaneiro celébrase o día mundial da paz en lembranza do líder espiritual y político hindú Mahatma Gandhi (1869-1948) que defendía as súas ideas con métodos pacíficos, de resistencia non violenta e de rexeitamento de toda clase de enfrontamento armado entre pobos. Lamentablemente foi asasinado por un rival extremista.  

 

Crucigrama sobre las Figuras Musicales y los Compases

Haz click aquí para repasar los conceptos básicos sobre las Figuras Musicales y los Compases en los que se organizan las mismas.

Distribuir contido