Saltar navegación.
Inicio

Xeografía e historia

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Mª Pilar Presas Rodríguez

Lorena Ares Troitiño

Susana Porral Vicente (xefa do departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programacións Didácticas Xeografía e Historia. Curso 2022-23

Xúntanse para a súa consulta as programacións didácticas das materias impartidas polo departamento no curso 2022-23.

fotos Andalucía

Distribuir contido