Saltar navegación.
Inicio

Debuxo

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Marta Cueto Iglesias (xefa de departamento)

 

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programacións didácticas do departamento de Debuxo. Curso 2022-23

Nos arquivos adxuntos pódense consultar as programacións didácticas das materias impartidas polo departamento de Debuxo para este curso 2022-23.

Programación didáctica do departamento de debuxo. Curso 2021-22

No arquivo adxunto pódese consultar a programación didáctica do departamento de debuxo para o curso 2021-22.

Distribuir contido