Saltar navegación.
Inicio

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

 

AdxuntoTamaño
PROG. EPV 1ESO_22_23_modificada.pdf282.23 KB
PROG. EPV 3ESO_22_23_modificada.pdf291.24 KB
PROG. EPV 4ESO_22-23_modificada.pdf556.54 KB