Saltar navegación.
Inicio

Economía

Profesorado do Departamento. Curso 2022-23

Cristóbal Manuel Álvarez Quirós (xefe de departamento)

Actualización programacións didácticas da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programacións didácticas curso 2022-2023

Xúntanse programacións didácticas para o curso 2022-2023

Adaptación das Programacións 2021/2022 , en caso de clases non presenciáis

Pódense consultar as modificacións das programacións do curso 2021/2022 nos seguinte documento adxunto

Programacións Departamento Economía 2021-2022

No seguinte enlace pódense consultar as programacións das materias dependentes do Departamento de Economía 

Distribuir contido