Saltar navegación.
Inicio

Inglés

Profesorado do Departamento. Curso 2023-24

 Mª Josefa Conde Fernández  (xefa de departamento)

Mª Carmen Lamas Méijome

Patricia Rozados Carballude.

Programación 23-24. Lingua Inglesa

Adjuntamos as novas programacións Lomloe para o curso 23-24.Os membros do departamento Mª Josefa Conde Fernández y MªCarmen Lamas  Meijome presentan a nova incorporación ao departamento Patricia Rozados Carballude , que compartimos co departamento de Lingua Castelá.

Nota: Na programación de 1º bacherelato o fin de curso coincide co fin da terceira avaliación polo que a ampliación da nota ata o máximo de 0,5 no se pode aplicar . 

Actualización programacións da ESO - Curso 2022-23

Atendendo aos cambios no calendario escolar establecidos na Orde do 27 de decembro do 2022 (DOG 5/01/23), na que se indica que deben coincidir a terceira avaliación parcial coa final da ESO, apórtanse as programacións modificadas no ensino obrigatorio, indicando os mecanismos de recuperación establecidos das partes non superadas ao longo do curso.

Programación de Inglés 22-23

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS CURSO 2021/2022 MODIFICADA

Programación curso 2020-21.

Actualización da programación debido ao COVID

Adxuntamos as modificacións da programación do departamento para adaptarnos á situación de excepcionalidade. 

Some more news

Hi again!

I hope you are all safe and sound after Easter holidays because I have some fresh news for you...

Our virtual classroom is currently working at full speed!Guiño

Lembrade

Hi again, how are you doing?

Escribo hoxe este artigo para que botades un ollo a páxina chamada "Materiais" donde aparecen exercicios para varios cursos .

Actualizaré a páxina pronto con mais actividais e sería doado que no acumularais moitas por facer ( especialmente os alumnos de bacherelato).

Organizade o tempo e disfrutade das vacacións que están á volta da esquina. Moito ánimo.

Have fun with videos!

Hi again, 

Are you in the mood of watching some videos? today we are including some useful links to practise your skills. 

I hope you like them.

Distribuir contido