Saltar navegación.
Inicio

Adaptación da Programación Didáctica do Departamento de Francés (curso académico 2019-2020)

Modificación da programación anual da materia de Francés Segunda Lingua Estranxeira.

Esta modificación afecta a tódolos cursos da ESO e de BACHARELATO e realízase polos seguintes motivos :

  • Situación de alerta sanitaria internacional debido à pandemia do Covid-19
  • Suspensión das clases presenciais polo decreto do Estado de Alarma.
  • Instrucións publicadas pola Consellería de Educación o 27 de marzo sobre o desenvolvemento do 3º trimestre.