Saltar navegación.
Inicio

Documentos: Modificación da programación didáctica de francés de 1º, 2º, 3º, 4º da ESO, e de 1º e 2º Bacharelato

Rógase a consulta de dúbidas a través do correo gmail de contacto da profesora:

anaprofrances@gmail.com

Aclaración para o alumnado en xeral:

as cualificacións das tarefas de repaso, reforzo, recuperación e ampliación durante o período de confinamento, farase no caderno de notas da profesora, na aula virtual só se farán correccións oportunas.

 

AdxuntoTamaño
Adaptación programación francés 1ºESO.pdf648.84 KB
Adaptación programación francés 2ºESO.pdf643.86 KB
Adaptación programación francés 3ºESO.pdf654.65 KB
Adaptación programación francés 4ºESO.pdf647.91 KB
Adaptación programación francés 1 ºBacharelato.pdf662.25 KB
Adaptación programación francés 2ºBacharelato.pdf660.29 KB