Presentación da primeira edición galega da República de Platón polo profesor José Manuel Blanco. 12 de outubro.

Nome da actividade: Presentación da primeira edición galega da República de Platón polo prof. José Manuel Blanco

Día e hora: mércores, 12 de febreiro, de 11:30 a 13:40 (procuraráse chegar á última hora)

 Lugar: Santiago

 Grupos: 1º bach D (só alumnado de latín)

 

 Profesor acompañante: Pedro Pérez

 Observacións: achéganse listaxes